Vid korsningen Björksätravägen och Sätragårdsvägen i Sätra har fyra nya punkthus byggts med sammanlagt 64 nya lägenheter.

Byggnaderna har en smal lägre del på fyra våningar mot Björksätravägen och en högre del på sex våningar mot Sätraskogens naturreservat. Den högre delens översta våning inrymmer endast förråd och tekniska installationer.

Bostadsgårdarna har byggts med inspiration av koloniområdens intimitet och småskalighet. Odlingslotter med odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar och växthus planeras. Cykel- och bilparkering finns på marknivå för boende.