Under vecka 39 utförs markundersökningar och kompletterande inmätningar av ett större område i Sätraskogens naturreservat. Arbetet utförs med en borrbandvagn och prover kommer tas på flera punkter runtom i området. Provtagningen vid varje punkt tar ungefär en timme och sedan flyttas borrbandvagnen vidare till nästa punkt.

Undersökningen ger mer information om områdets jord- och bergförhållanden och är en del i utredningsarbetet inför utvecklingen av ett nytt bostadsområde.