Snedbild från luften med befintlig tegelbyggnad markerad. Fastigheten i korsningen av Ännabodavägen och Götalandsvägen. Grönt och lummigt.
Snedbild över planområdet, markerad med vitstreckad linje.
Projekt Planerat

Seniorbostäder i Liseberg

Hägersten - Älvsjö

Projektfakta

Vad är det som händer?

Planförslaget ska möjliggöra ett till två flerbostadshus med totalt cirka 25 seniorbostäder och verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

Var händer det?

Planområdet är beläget vid korsningen Götalandsvägen och Annebodavägen i östra Liseberg, intill stadsdelen Örby slott och cirka 500 meter söder om Östberga centrum.

Varför händer det?

Förutom tillskottet av bostäder kan utveckling av fastigheten bidra till att stärka kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga och stärka det lokala centrumet.

Tidplan

  • Start-PM november 2022
  • Samråd augusti 2023
  • Granskning augusti 2024
  • Antagande SBN januari 2025

Aktörer

Planområdet utgörs av fastigheten Jullovet 1 som ägs av Hemsö vårdfastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad