tecknad bild på hur det kan se ut från sjösidan
Vy från sjön. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts
Projekt Pågående

Skeppsholmsviken, Gröna Lund

Djurgården

Gröna Lund är ett besöksmål i Stockholm vars utveckling är till nytta för hela staden. Ny detaljplan har vunnit laga kraft. Den gör en utvidgning av nöjesfältet möjlig.

Ny detaljplan gör det möjligt att utvidga Gröna Lunds nöjesfält åt nordväst, på andra sidan färjelägret och Allmänna Gränd.

Den nya delen av nöjesfältet ramas in av en randbebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd. 

Planens syfte är också att skapa en ny och tilltalande siluett där zonen närmast vattnet utgörs av ett parkliknande område med ett promenadstråk nära vattnet.

Utbyggnaden av Gröna Lunds attraktioner i nordväst får höjdbestämmelser. I den södra delen av utbyggnadsområdet (närmast färjeläget) får maxhöjderna endast vara 12 meter. I den mellersta delen får det finnas en topp på 18 meter och en topp på 35 meter. I den norra delen (närmast Spårvagnshallarna), får det finnas fyra toppar varav tre på 30 meter och en topp på 45 meter.

Tidplan

  • Ny detaljplan vann laga kraft 30 juni 2022.
  • Förslaget omarbetades och var ute på ny granskning 25 september till 23 oktober 2019. 
  • Granskning hölls 21 november till 19 december 2018.

Byggherre

Byggherre är AB Gröna Lunds Tivoli. Gröna Lund äger större delen av marken, men det finns områden som ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad.

Bildgalleri

Nya publika ytor längs med vattnet utanför Gröna Lund. Bild: ÅWL Parks and Resorts
Nya publika ytor längs med vattnet utanför Gröna Lund. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts
tecknad bild hur det kan se ut från Falkenbergsgatan
Vy från Falkenbergsgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts
tecknad bild hur det kan se ut från Allmänna gränd.
Vy från Allmänna gränd. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts
Illustrationsplan över förslaget. Bild: ÅWL arkitekter.
Illustrationsplan över förslaget. Illustration: ÅWL Arkitekter/Parks and Resorts
Exempelbild med berg-och-dalbana, vy från Nybroviken. Bild: ÅW Parks and Resorts
Exempelbild med berg-och-dal-bana, vy från Nybroviken. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts
Exempelbild med Pariserhjul, vy från Nybroviken.
Exempelbild med Pariserhjul, vy från Nybroviken. Bild: Tillsammans/Parks and Resorts

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad