dcsimg
tecknad bild på hur det kan se ut från sjösidan
Vy från sjön. Illustration: ÅWL, Parks and Resorts
Projekt Planerat

Skeppsholmsviken, Gröna Lund

Djurgården

Gröna Lund är ett besöksmål i Stockholm vars utveckling är till nytta för hela staden. En utvidgning av nöjesfältet på delar av kvarteret Skeppsholmsviken har en historisk förankring och kan bidra till att skapa nya värden på Djurgården.

Stockholms stad har påbörjat ett arbete med en detaljplan i syfte att göra det möjligt att utvidga Gröna Lunds nöjesfält samt att skapa attraktiva publika platser kring nöjesfältet, däribland ett promenadstråk nära vattnet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Gröna Lunds nöjesfält åt nordväst samt att skapa attraktiva offentliga miljöer runt nöjesfältet och vid vattnet väster om nöjesfältet.

Tidplan

Granskning hölls 21 november till 19 december 2018. Förslaget ska omarbetas och planeras att skickas ut på en ny granskningsrunda efter sommaren.

Detaljplanen kan sedan godkännas i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2019 eller under första kvartalet 2020 innan den slutligen kan antas av kommunfullmäktige under 2020.

Byggherre

Byggherre är AB Gröna Lunds Tivoli. Gröna Lund äger också större delen av marken, men det finns även bitar som ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad.

Bildgalleri

tecknad bild hur det kan se ut från Falkenbergsgatan
Vy från Falkenbergsgatan. Illustration ÅWL, Parks and Resorts
tecknad bild hur det kan se ut från Allmänna gränd.
Vy från Allmänna gränd. Illustration ÅWL, Parks and Resorts
tecknad bild på hur det kan se ut från sjösidan
Vy från sjön. Illustration: ÅWL, Parks and Resorts

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad