• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av Eriksdalsbadet

Södermalm

Eriksdalsbadet är ett populärt bad bland stockholmarna. Det är också Sveriges nationalarena för simidrott. Badet har stora upprustningsbehov och står inför renovering och ombyggnation för att fortsatt vara en attraktiv anläggning.

Eriksdalsbadet togs i bruk 1999. Badet är ett av Stockholms mest besökta bad med omkring 1,5 miljoner besökare per år, vilket är nästan tre gånger fler besökare per år än vad det ursprungligen utformades för. Anläggningen är därför mycket sliten och har stora upprustningsbehov. För att säkerställa badets framtida funktion planerar Stockholms stad att renovera och bygga om anläggningen de kommande åren.

Utveckling av anläggningens funktioner

Målet med renoveringen och ombyggnaden är att skapa en modern simhall med bättre teknisk funktionalitet, inomhusklimat, brandsäkerhet och tillgänglighet. Vi bygger om i vissa delar och nya utrymmen och funktioner tillkommer.

Renoveringen och ombyggnaden omfattar bland annat:

 • Renovering av konstruktion, tätskikt, kakel med mera i samtliga bassänger.
 • Ny undervisningsbassäng.
 • Nya flexomklädningsrum.
 • Renovering av alla befintliga omklädningsrum.
 • Byte av tekniska installationer för bland annat ventilation, vatten, avlopp och el.
 • Utökat brandskydd.
 • Byte av yttertak.
 • Ny solcellsanläggning och laddstolpar.
 • Mark- och fasadarbeten.
 • Arbete pågår med att se över möjligheterna till renovering och ombyggnad av äventyrsbadet.
 • Arbete pågår med att undersöka möjligheterna att bygga ytterligare ett våningsplan på en del av byggnaden vid hopptornet. Det skulle kunna nyttjas för konferenslokaler, omklädningsrum för föreningsverksamhet och gruppträning.

Tillfällig ersättningsbassäng

Vi kommer att bygga en tillfällig ersättningsbassäng på Eriksdalsbadets utomhusdel, genom att renovera den stora 50-metersbassängen och förse den med en tältöverbyggnad. Den tillfälliga ersättningsbassängen är i första hand till för simföreningarnas verksamhet, men förhoppningen är att även allmänheten ska kunna ta del av den.

Tidsplan

 • Under hösten 2023 och våren 2024 renoveras 50-metersbassängen utomhus och en tillfällig tältlösning byggs över bassängen.
 • Eriksdalsbadet renoveras och byggs om inomhus 2024-2028 enligt nuvarande plan. En mer detaljerad tidplan för arbetet redovisas när en entreprenör finns på plats. Arbetena kommer att ske i etapper.

Tidplanen är preliminär och kan justeras under projektets gång.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad