• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Renovering av Eriksdalsbadet

Södermalm

Eriksdalsbadet är ett populärt bad och Sveriges nationalarena för simidrott. Badet har stora upprustningsbehov och den planerade totalrenoveringen har pausats på grund av förändrade omvärldsfaktorer och nya förutsättningar.

Badet togs i bruk 1999 och är ett av Stockholms mest besökta med omkring 1,5 miljoner besökare per år. Det är nästan tre gånger fler än vad det ursprungligen utformades för, vilket medfört stort slitage.

I november 2022 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om en omfattande upprustning av Eriksdalsbadet. Renoveringen är pausad framförallt på grund av förändrade omvärldsfaktorer med ökade kostnader. Under planeringsfasen har det även blivit tydligare att byggnadens struktur är svår att kombinera med de behov som dagens simverksamhet har och som en arena för simidrott behöver. Anläggningen saknar bland annat viktiga verksamhetsytor som omklädningsrum, funktioner för hopp- och övrig motionsverksamhet.

Fastighetskontoret, i samarbete med idrottsförvaltningen, vill utreda tre alternativ och ett reviderat inriktningsbeslut går upp i fastighetsnämnden och idrottsnämnden den 23 april 2024.

Vi planerar att utreda tre alternativ:

  • Totalrenovera befintlig anläggning, i enlighet med inriktningsbeslut från 2022.

  • Totalrenovera anläggningen och samtidigt flytta nationalarenan till en separat lokalisering och i anslutning till nuvarande plats bibehålla en bad- och idrottsanläggning för allmänheten.

  • Bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten som föreningslivet.

Varför behövs mer utredning

Syftet med renoveringen är att anläggningen ska anpassas efter dagens besöksantal och för att simverksamheten ska kunna utvecklas över tid. Vi behöver nu säkerställa att de beslut som tas möter verksamhetens behov, i relation till vad det kostar.

Vi behöver också säkerställa en klimatsmart anläggning och anläggningens miljöpåverkan över tid. Utvecklingen kring simanläggningar och byggnation går fort framåt och skapar förutsättningar för en bättre och mer hållbar anläggning.

Vad händer nu

Under perioden som utredningen pågår kommer vi fortsätta underhålla badet för att säkerställa driften av anläggningen och för att badet ska vara trevligt att besöka för badgäster. Dessutom ska förenings- och elitidrotten kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och det ska vara en bra arbetsmiljö för de som arbetar på Eriksdalsbadet.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad