Visionsbild över södra Värtan.
Illustration: AIX Arkitekter
Projekt Pågående

Södra Värtahamnen

Gärdet

Värtahamnen och Södra Värtahamnen ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer att bo och dubbelt så många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtahamnen är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Nyheter

Projektfakta

I Södra Värtahamnen planeras för 1 500 lägenheter, 20 förskoleavdelningar, 155 000 kvadratmeter lokaler med 10 000 arbetsplatser, 600 meter ny kajpromenad och 10 000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor, handel, förskolor och parker att samsas med hamnverksamheten. Eventuellt kommer en F-6 skola med tillhörande gymnastikskola uppföras i området. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger.

Södra Värtahamnen byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Planarbetet i Södra Värtahamnen nominerades hösten 2016 till Sveriges Arkitekters Planpris tillsammans med Frihamnen i Göteborg, Innerstaden i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala.

Södra Värtahamnen består av tre detaljplaner och detaljplanen för den norra delen av området, Södra Värtan Norra, vann laga kraft i februari 2022. Byggstart skedde under 2022. 

Fler frågor och svar om planerna >

Tidplan och markanvisade byggaktörer

Tidplanen för de olika etapperna och markanvisade byggaktörer. 

Pågående arbeten

Här hittar du information om de arbeten som utförs just nu i Värtahamnen. Pågående arbeten

Bildgalleri

Flygbild över Värtahamnen, maj 2023. Utbyggnad av Saltpiren pågår. Foto: Lennart Johansson
Så här kan den nya entrén till Värtahamnen komma att se ut när man kommer från Gärdets t-banestation och går ner genom Finlandsparken. Bild: AIX Arkitekter
Pirhuset, vy från söder. Bild: AIX+dps AB för Bonnier fastigheter AB.
Stadsdelspark i Södra Värtan. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Stadsdelspark i Södra Värtan. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Pirhuset, vy Saltpiren och Saltkajen. Bild: AIX + dps AB för Bonnier Fastigheter AB
Kvarteret Hangö, vy från nordöst mot huvudentrén. Bild: LINK Arkitekter för Bonnier fastigheter AB.
Kvarteret Neapel. Vy från Hangövägen. Bild: Brunnberg & Forshed för NIAM.
Kvarteret Neapel, vy från Hamnbassängen. Bild: Brunnberg & Forshed för NIAM.
Midroc kommer att bygga ett bostadshus med fasad av tegel med inspiration från områdets historia som hamnområde. Bild: White arkitekter för Midroc Property Development
Arkitekterna arbetar aktivt för att få till ett bra möte mellan den offentliga gatan och de privata bostäderna. Bild: Joliark för HSB Bostad
Kaj vid Södra Värtan. Illustration: AIX Arkitekter
Pirhuset från söder. Bild: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad