dcsimg
Visionsbild Södra Värtan. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios
Projekt Pågående

Södra Värtan

Gärdet

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5000 personer att bo och lika många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Projektfakta

Vad?

I Södra Värtan planeras för 1900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, 125000 kvadratmeter lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger. Dessutom kan ett grund behöva anläggas utanför kajområdet för att inte omöjliggöra ett utomhusbad i området.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Planarbetet i Södra Värtan nominerades hösten 2016 till Sveriges Arkitekters Planpris tillsammans med Frihamnen i Göteborg, Innerstaden i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala.

När?

Ombyggnaden av Södra kajen i Södra Värtan på delen från Frihamnspiren till Malmvägen har pågått sedan november 2016 och beräknas bli klart februari 2019. Stadens förberedande arbeten planeras att påbörjas tidigast 2020. Byggstart för bostäder och kommersiella lokaler kan tidigast starta 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Pågående arbeten

Bildgalleri

Bonnier bygger ett nytt kontorshus intill kajen där takterrasserna bidrar till den ekologiska infrastrukturen och den biologiska mångfalden. Bild: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter
Midroc kommer att bygga ett bostadshus med fasad av tegel med inspiration från områdets historia som hamnområde. Bild: White arkitekter för Midroc Property Development
Hos Abacus får de boende tillgång till en gemensam takterrass med växthus och odlingsytor. Bild: Fojab arkitekter för Abacus
Bild: Fojab arkitekter för Abacus
Arkitekterna arbetar aktivt för att få till ett bra möte mellan den offentliga gatan och de privata bostäderna. Bild: Joliark för HSB Bostad
Kaj vid Södra Värtan. Illustration: AIX Arkitekter
Pirhuset från söder. Bild: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter

3D-modell av detaljplanen

Nyheter

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad