Bostadshus med 3 våningar och balkonger som ligger på höjd.  Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder på Stora Essingen

Stora Essingen

Planen för Badstrandsvägen 14 på Stora Essingen har vunnit laga kraft. Fastigheten får en tillbyggnad i tre våningar som ska inrymma cirka 8 nya bostäder.

Planen möjliggör en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att tillskapa nya bostäder. Fastigheten ligger på Badstrandsvägen 14 och omfattar cirka 570 m2.

Höjden på tillbyggnaden ska anpassas till befintligt hus. Tillbyggnaden ska utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Platsen har god kollektivtrafiktillgång med närhet till buss, tvärbana, och i viss mån tunnelbana.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft den 6 september 2023
  • Antagande februari 2023
  • Granskning 2–29 november 2022
  • Samråd 22 mars – 2 maj 2022
  • Start-PM maj 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten ägs av Pelarstaden Bykkaret 3 i Stockholm AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad