Flygvy från söder. Planområdet markerat med vit cirkel. Markeringen visar delar av grönområdet i korsningen Fredagsvägen och Söndagsvägen.
Flygvy från söder med planområdet markerat.
Projekt Planerat

Studentbostäder vid Fredagsvägen

Hökarängen

Cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal planeras vid Fredagsvägen i Hökarängen.

Projektfakta

Cirka  50 studentbostäder och lokal

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal vid Fredagsvägen i Hökarängen. Studenthuset planeras att utformas som ett smalt lamellhus i upp till fyra våningar. Förslaget anpassas till det befintliga gångstråket mellan Fredagsvägen och Söndagsvägen och får grön förgårdsmark mot gatan. Vid hörnet mot Söndagsvägen föreslås en lokal i bottenvåning och en mindre platsbildning. 

Byggaktör

Gimle Bostad AB

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd planeras i kvartal 2, 2023
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tim Kahlbom

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nora Al Dewany

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad