dcsimg
Projekt Planerat

Sturegallerian

Östermalm

Sturegallerian moderniseras för att höja konkurrenskraften och förbättra kvarterets allmänna platser.

Projektfakta

Utveckling av kvarteret

Kvarteret Sperlingens Backe ligger vid Stureplan. Byggnaderna här är uppförda från sent 1870-tal till cirka 1910. Nu planeras en omfattande utveckling av området, både för att höja konkurrenskraften och förbättra kvarterets allmänna platser.

Öppnare och mer varierade verksamheter

Fastighetsägarna i området ser ett behov av att modernisera lokalerna och höjda kvarterets konkurrenskraft. Programförslaget innebär att öppna upp kvarteret mot stadsrummet, flytta tunnelbaneentrén mot Birger Jarlsgatan samt skapa en större mångfald i form av ny hotellverksamhet, fler bostäder och ytterligare arbets- och handelsplatser.

Tidplan

Planen är på granskning under perioden 19 juni till 14 augusti.

Läs mer om Sturegallerian och Sperlingens Backe här

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad