dcsimg
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823
Projekt Pågående

Tillbyggnad på Liljevalchs konsthall

Djurgården

Stockholms stad rustar upp och bygger ut Liljevalchs, Konsthallen 1, stockholmarnas konsthall. Målet är att anrika Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i ytterligare 100 år.

Bildgalleri

Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823

Projektfakta

Staden rustar upp och bygger ut Liljevalchs

Vi kompletterar Liljevalchs konsthall på Djurgården med en tillbyggnad, signerad arkitekten Gert Wingårdh och konstnären Ingegerd Råman. De har fått uppdraget genom att vinna en arkitekttävling. Förslaget har en respektfull volym, som samspelar med Carl Bergstens befintliga konsthall. Tillbyggnaden ska lyfta ett parkeringsområde för att skapa både kulturella och stadsmässiga mervärden för stockholmarna och Djurgården. Som exempel tillkommer ett café och en ny entré mot Falkenbergsgatan, som planeras bli ett förstärkt gångstråk i området. I projektet ligger också att integrera konsthallen med Blå Porten.

Kulturhistoriska värden

Liljevalchs är redan idag en byggnad av absolut högsta klass. Renoveringen och utvecklingen av den befintliga konsthallen kommer att ske ytterst varsamt med respekt för de kulturhistoriska värdena. Vi kommer att tillvarata och utveckla den befintliga byggnadens kvaliteter. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram. Tillbyggnaden är tänkt att hålla samma höga arkitektoniska kvalitet som den nuvarande byggnaden. 

Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall

Liljevalchs konsthall fungerar idag inte optimalt, utan är i behov av en rad förbättringsåtgärder för att bli en mer funktionell och attraktiv utställningsmiljö för konst. Det handlar till exempel om ett bättre inomhusklimat för personal och besökare samt att förbättra förhållandena för konsten med bland annat ökad säkerhet.

Med satsningen vill vi ge stockholmarna och andra besökare en bättre totalupplevelse av Liljevalchs konsthall och möjlighet att uppleva ursprunglig arkitektur och interiör. 

Den nya tillbyggnaden kommer att skapa bättre förutsättningar för nuvarande utställningsverksamhet och bidra till att förstärka Djurgården som ett av Sveriges främsta besöksmål. Tack vare tillbyggnaden slipper Liljevalchs stänga under omhängningsperioder och antalet utställningar per år kan fördubblas. Möjligheten att låna in konst för utställningar förbättras också eftersom säkerheten ökar.

Tillbyggnadens entré från Falkenbergsgatan ska också ses som en viktig del i att levandegöra Falkenbergsgatan och stadens arbete för att utveckla hela evenemangsparken på Södra Djurgården. 

Nya Liljevalchs beräknas öppna under 2021.

Liljevalchs konsthall - Liten

Renovering av Blå porten

En del av projektet är att renovera och utveckla restaurang Blå porten, som ligger i direkt anslutning till Liljevalchs och tillbyggnaden. Byggnaden är från 1700-talet och har höga kulturhistoriska värden.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Liljevalchs konsthall.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Magnus Karlsson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad