Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration Wingårdh Arkitekter AB 170823
Projekt Pågående

Tillbyggnad på Liljevalchs konsthall

Djurgården

Stockholms stad bygger ut Liljevalchs, Konsthallen 1, på Djurgården. Målet är att anrika Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i ytterligare 100 år.

Bildgalleri

Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh Arkitekter AB 170823
Tillbyggnad Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdh arkitekter 170823

Projektfakta

I ett Stockholm som växer behöver det finnas ett rikt kulturliv för alla. Liljevalchs konsthall har varit en plats för samtida konst i över 100 år. Nu bygger vi ut konsthallen och gör vi plats för mer konst och upplevelser.

Stockholms stad utlyste 2014 en arkitekttävling för tillbyggnaden och vinnare blev Wingårdhs arkitekter i samarbete med konstnären Ingegerd Råman. Tillbyggnaden har fått namnet Liljevalchs+ (plus) och är placerad vid Falkenbergsgatan där det tidigare låg en parkeringsplats.

Optimala förutsättningar för konsten

Liljevalchs+ kommer att skapa bättre förutsättningar för nuvarande utställningsverksamhet och bidra till att förstärka Djurgården som ett av Sveriges främsta besöksmål. Tack vare tillbyggnaden slipper Liljevalchs stänga under omhängningsperioder och antalet utställningar per år kan fördubblas. Genom en avancerad klimatanläggning, styrning av ljusinsläpp och god säkerhet kan vi skapa optimala förutsättningar för konsten. Det gör att möjligheten att låna in internationell konst för utställningar förbättras.

Den nya tillbyggnaden innehåller förutom väl tilltagna utställningsytor även en restaurang, en butik och en ny entré från Falkenbergsgatan. Den nya entrén blir en viktig del i att levandegöra Falkenbergsgatan och stadens arbete för att utveckla hela evenemangsparken på Södra Djurgården. Byggnaden kommer även vara sammankopplad med restaurang Blå Porten.

Spännande arkitektur

Liljevalchs konsthall har höga kulturhistoriska värden och uppförandet av tillbyggnaden utförs därför varsamt. Genom utvecklingen av Liljevalchs vill vi ge stockholmarna och andra besökare en bättre totalupplevelse och möjlighet att uppleva ursprunglig arkitektur och interiör.

Tillbyggnaden har ett eget arkitektoniskt uttryck och är ett komplement till huvudbyggnaden. Liljevalchs+ är platsgjuten i betong och har många unika detaljlösningar. Taket består av 166 stycken lanterniner och på fasaden har konstnären Ingegerd Råman skapat en utsmyckning med 6860 bottnar från glasflaskor. Tillbyggnaden består av tre våningar och är sammankopplad med huvudbyggnaden via en glasgång.

Tidigare upprustning

Liljevalchs konsthall rustades upp under åren 2016-2017 med grundförstärkning, nya golv och nya toaletter.

Renovering av Blå porten

En del av projektet är att renovera och utveckla restaurang Blå porten, som ligger i direkt anslutning till Liljevalchs och tillbyggnaden. Byggnaden har höga kulturhistoriska värden och renoveringen sker varsamt. Blå porten får nya toaletter, bättre tillgänglighet, grundförstärkning, samt nya tekniska installationer för vatten och värme. Vi utför även vissa ytrenoveringar och åtgärdar bister på taket.

Tidplan

Tillbyggnaden och renoveringen av Blå Porten beräknas bli klara i juni 2021.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Liljevalchs konsthall.

Kontakt

Magnus Karlsson

Projektledare, fastighetskontoret

Ira Lagercrantz

Chef, Projektenhet 1, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad