dcsimg
Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Planerat

Underhåll av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Stockholms stad kommer under fem år att genomföra underhållsarbete i Stockholms stadsbibliotek, Spelbomskan 16, och i tillhörande basarer för att säkerställa en trygg, vacker och säker byggnad.

Projektfakta

Underhållsplan för Stadsbiblioteket

Asplundhuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt.

Huvudbyggnaden och basarerna mot Sveavägen är idag i stort behov av underhåll och teknisk upprustning. Tidigare har Stockholms stad utrett om byggnaden antingen ska utvecklas eller renoveras, men på grund av att det inte finns medel för att genomföra någon större utveckling eller tillbyggnad kommer nu staden att ta fram en underhållsplan för att säkerställa en trygg, vacker och säker byggnad.

Underhållsplanen stäcker sig fram till år 2025 och kommer att täcka det underhåll som är i störst behov av åtgärder. Vi har även gjort en bedömning för fortsatt underhåll efter 2025.

De underhållsåtgärder som nu finns i planen är:

  • Förbättrad barnsäkerhet
  • Ökad tillgänglighet
  • Teknisk upprustning av installationer
  • Utvändig renovering med ny dränering och översyn av gårdsbjälklag
  • Förbättrat brandskydd

Underhållsarbetena kommer att ske löpande under en femårsperiod. Arbetena kommer utföras med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Johnny Sanchis

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Karin Bolin

Mediestrateg, kulturförvaltningen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad