Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Underhåll av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Under en 5-årsperiod kommer Stockholms stad utföra underhållsarbeten för att Stadsbiblioteket och de externa basarerna, Spelbomskan 16, ska bli mer tillgängliga och hållbara byggnader. Biblioteket är öppet under upprustningen.

Bildgalleri

Stadsbiblioteket sett från Odengatan. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet
Rotundan i biblioteksbyggnaden. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Bokhyllor i rotundan. Foto: Andreas Nur, Stockholms stad

Projektfakta

Asplundhuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.

Underhållsplan för Stadsbiblioteket

Biblioteksbyggnaden och de externa basarerna mot Sveavägen är i stort behov av underhåll. För att säkerställa byggnadernas värde i framtiden är det nu dags att förbättra byggnadernas tillgänglighet och säkerhet.

De underhållsåtgärder som vi kommer att göra i biblioteksbyggnaden är:

  • Förbättrad barnsäkerhet genom att se över och höja räckena i rotundan och facksal 3.
  • Ökad tillgänglighet med nya ledstråk till entrén mot Odengatan, översyn av dörrautomatik, ramper och kontrastmarkeringar. Vi bygger även en ny handikapptoalett, samt monterar taktila paneler och installerar talfunktioner i de publika hissarna.
  • Förbättrat brandskydd med nytt larm och åtgärder vid brandcellsgränser.

Arbetena kommer utföras med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

Tidplan

Underhållsarbetena sker etappvis och projektet i sin helhet beräknas bli klart 2025. I första etappen, som pågår mellan november 2020 och augusti 2021, utför vi underhållsarbeten i delar av biblioteksbyggnaden som vetter mot Odengatan. Basarerna kommer att rustas upp efter biblioteket.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Frågor och svar

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Johnny Sanchis

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Karin Bolin

Enhetschef Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad