Projekt Planerat

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Vängåvans lekplats ska rustas upp och förnyas. I oktober 2022 kommer det finnas möjlighet att tycka till om kommande upprustning.

Projektfakta

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar. Utöver lekplats så finns en parkleksverksamhet i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

En förskolepaviljong placerades i parken 2010 och lekplatsen renoverades senast 2013. Paviljongen har medfört att lekytan minskat vilket också gett ett förhöjt slitage. Hösten 2022 tas förskolepaviljongen bort och det området kommer då återigen bli en del av lekplatsen.

För att återskapa en sammanhängande och grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden, kommer ett upprustningsförslag tas fram. 

Tyck till

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning är att ta in synpunkter från besökare, närboende och berörda verksamheter. Under tiden 10–30 oktober 2022 finns det möjlighet att tycka till om lekplatsen via en enkät. 

Webbenkäten "Tyck till om Vängåvans lekplats" kommer publiceras här den 10 oktober 2022.

För den som hellre lämnar synpunkter på papper så kommer enkäten finnas att hämta och lämna i parklekshuset.

Tidplan

  • Förskolepaviljongen tas bort: september 2022
  • Dialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
  • Upprustningsförslag tas fram: våren 2023
  • Dialog och information om framtaget upprustningsförslag: våren 2023
  • Beslut om upprustningsförslag och genomförande: hösten 2023
  • Bygghandlingar tas fram: vintern 2023/2024
  • Upprusningen startar: våren 2024

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad