Projekt Planerat

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Från 22 maj till 4 juni 2023 finns möjlighet att tycka till om ett förslag till upprustning av lekplatsen. Under rubriken "Tyck till!" på denna sida finns mer information om hur du lämnar dina synpunkter.

Projektfakta

Bakgrund

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar. Utöver lekplats finns en parkleksverksamhet i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

En tillfällig förskolebyggnad anlades i parken 2010. Det har medfört att lekytan varit begränsad under många år och lekplatsen har varit intensivt använd med ett förhöjt slitage som följd. Hösten 2022 togs förskolebyggnaden bort och det området är nu återigen en del av lekplatsen, dock med en tillfällig återställning. För att återskapa en sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden behöver lekplatsen rustas upp.

En betydelsefull del i arbetet med att förnya lekplatsen är att ta in synpunkter från besökare, närboende och berörda verksamheter. Under hösten 2022 samlade stadsdelsförvaltningen in synpunkter som utgjort ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett förslag till upprustningen. Under maj 2023 finns möjlighet att tycka till om det framtagna förslaget.

Tyck till!

Från 22 maj till 4 juni 2023 finns det möjlighet att tycka till om förslaget till upprustning av lekplatsen. Skissförslaget finns längre ner på sidan under rubriken "Vill du veta mer?" samt i webbenkäten.

Digital enkät

Lämna dina synpunkter via webbenkäten Tyck till om Vängåvans lekplats

Träffa oss i Vängåvan

Den 25 maj klockan 15.00–17.00 går det också att träffa stadsdelsförvaltningen på plats i Vängåvans lekplats. Då visar vi skissförslaget, svarar på frågor och du kan lämna dina synpunkter. Varmt välkomna!

Pappersenkät

Vill du lämna dina synpunkter på papper kan du få enkäten på posten. Hör i så fall av dig till parkmiljöavdelningen på telefon 08-508 08 000 eller via mejl kungsholmen@stockholm.se.

Tidplan

  • Dialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
  • Upprustningsförslag tas fram: vår 2023
  • Dialog "Tyck till" om framtaget upprustningsförslag: maj 2023
  • Beslut om upprustningsförslag: höst 2023
  • Bygghandlingar tas fram: vinter 2023/vår 2024
  • Upprusningen startar: sommar 2024

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad