Projekt Planerat

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Vängåvans lekplats är sliten och ska rustas upp och förnyas.

Projektfakta

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar. Utöver lekplats så finns en parkleksverksamhet i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

En tillfällig förskolebyggnad anlades i parken 2010, vilket medfört att lekytan minskat vilket också gett ett förhöjt slitage. Hösten 2022 tas förskolebyggnaden bort och det området kommer då återigen bli en del av lekplatsen.

För att återskapa en sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden, kommer ett förslag till upprustning och utveckling av lekplatsen att tas fram.

Genomförd medborgardialog

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning är att ta in synpunkter från besökare, närboende och berörda verksamheter. Under tiden 10–30 oktober 2022 fanns det möjlighet att tycka till om lekplatsen via en enkät. Vi kommer nu att gå igenom enkätsvaren och gå vidare med att ta fram ett förslag till upprustning. En sammanställning av enkätsvaren finns presenterade längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?" 

Tidplan

  • Förskolepaviljongen tas bort: september 2022
  • Dialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
  • Upprustningsförslag tas fram: vår 2023
  • Dialog och information om framtaget upprustningsförslag: vår/försommar 2023
  • Beslut om upprustningsförslag och genomförande: höst 2023
  • Bygghandlingar tas fram: vinter 2023/vår 2024
  • Upprusningen startar: höst 2024

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad