dcsimg
Projekt Planerat

Vård- och omsorgsboende utmed Västerled

Abrahamsberg

Förslag på vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter i Abrahamsberg. Förslaget utgör en del av fastigheten Geografiboken 1.

Projektfakta

Plan för 80 lägenheter i vård- och omsorgsboende

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna för bebyggelse av ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter inom fastigheten Geografiboken 1.

Planområdet består idag av markparkering samt tre flerbostadshus. På den befintliga markparkeringen vill man uppföra ett vård- och omsorgsboende.

Planområdet ligger i Bromma inom södra delen av Abrahamsberg, norr om Ålsten samt gränsar till Olovslund i väst och Stora Mossen i öst. Abrahamsbergsvägen och Västerled avgränsar området.

Stockholm växer, vilket innebär att vi behöver tillföra fler bostäder i en variation av bostadsformer. Många äldre som behöver lämna sitt hus och flytta till lägenhet vill gärna bo kvar i samma område.

Preliminär tidplan

  • Antaget start-PM, maj 2019
  • Samråd, kvartal 1 2020
  • Granskning, kvartal 3 2020
  • Antagande, 2021

Byggaktör

Byggaktören EFIB AB är tomträttsinnehavare för fastigheten och förvaltar befintliga byggnader.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad