dcsimg
Perspektivbild från Västerled. Bild: ÅWL arkitekter
Projekt Planerat

Vård- och omsorgsboende utmed Västerled

Abrahamsberg

Förslag på vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter i Abrahamsberg. Förslaget utgör en del av fastigheten Geografiboken 1. Detaljplanen var på samråd den 24 mars-4 maj 2020.

Bilder på samrådsförslaget

Perspektivbild från Västerled. Bild: ÅWL arkitekter
Bild på föreslagen byggnad. Perspektivbild från korsningen Abrahamsbergsvägen och Västerled. Bilden visar gaveln på boendet med balkonger. Fasad längs Västerled och Abrahamsbergsvägen syns.
Visionsbild från korsningen Abrahamsbergsvägen och Västerled. Bild: ÅWL arkitekter
Vy från Abrahamsberg. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild från innergården. Bild: ÅWL arkitekter
Situationsplan över förslaget. Bild: ÅWL arkitekter

Frågor och svar

Projektfakta

Plan för 80 lägenheter i vård- och omsorgsboende

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna för bebyggelse av ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter inom fastigheten Geografiboken 1. Bostäderna i planförslaget är fördelade i fyra plan med två avdelningar per plan och tio bostäder per avdelning. 

Planområdet består idag av markparkering samt tre flerbostadshus. På den befintliga markparkeringen vill byggaktören uppföra ett vård- och omsorgsboende.

Planområdet ligger i Bromma inom den södra delen av Abrahamsberg, norr om Ålsten, samt gränsar till Olovslund i väst och Stora Mossen i öst. Abrahamsbergsvägen och Västerled avgränsar området. Gestaltningen av den föreslagna bebyggelsen ska förhålla sig till kulturmiljön i området avseende Abrahamsbergs smalhusområde.

Stockholm växer, vilket innebär att vi behöver tillföra fler bostäder i en variation av bostadsformer. Tillförseln av ett äldreboende i området bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området genom att möjliggöra flera typer av boendeformer.

Preliminär tidplan

  • Antaget start-PM, maj 2019
  • Samråd genomfördes 24 mars-4 maj 2020
  • Granskning, preliminärt februari-mars 2021
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2021

Byggaktör

Byggaktören EFIB AB är tomträttsinnehavare för fastigheten och förvaltar befintliga byggnader.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad