Cykelbana, bilväg och trottoar, vy mot bro i bakgrunden. Byggnad, tågspår och människor i rörelse, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastan

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister har Stockholms stad byggt enkelriktade cykelbanor på Torsgatan, längs sträckan mellan S:t Eriksplan och Norra Bantorget.

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan och är även en viktig länk i det regionala cykelvägnätet. Projektet har förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget genom att bygga nya 2,25 meter breda enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Vi har även gjort omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning. På flera platser har vi också byggt bredare trottoarer och planterat träd.

Upprustning av gatan och fler nya träd

Under projektets gång har Torsgatan också rustats upp och gatan har återställts på den plats där Citybanans arbetstunnel tidigare varit.

  • Vi har byggt nya trottoarer längs hela sträckan och även breddat trottoaren på flera platser. Det ger bättre förutsättningar för gående mellan Vasastan och city.
  • På vissa platser längs sträckan har vi planterat nya träd och ytterligare plantering är på gång. Totalt får hela sträckan cirka femtio nya träd. Nya växtbäddar ger träden bättre möjlighet att växa och tar hand om mycket dagvatten. Vi har även renoverat växtbäddarna på flera av de befintliga träden på Torsgatan.
  • Ny och bättre gatubelysning bidrar till ökad trygghet. Berget mot Vasaparken-Sabbatsbergsparken har även fått vacker effektbelysning.
  • Vi har även gjort omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning i samband med ombyggnaden av gatan.

Tidsplan

  • Bygget startade i oktober 2018.
  • Klart sommaren 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad