Gata med bilkörfält, övergångsställe, trottoar, med omgivande byggnader i stadsmiljö. Människor i rörelse, illustration.
Förslaget sett från Hälsobrunnsgatan mot sydost. Illustration: Råformat/FOJAB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya kontorshus i Sabbatsberg

Vasastan

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

Bilder

Litet torg med människor i rörelse, vy mot byggnad i hörn, illustration.
Förslag på den östra gården. Illustration: Råformat/FOJAB.
Vy mot tak och övre del av byggnad, illustration.
Mittenbyggnadens övre del med takvåning. Illustration: Råformat/FOJAB.
Korsning, bilväg med omgivande byggnader, människor i rörelse, fotomontage.
Vy från Tegnérgatan in mot Hälsobrunnsgatan med ny bebyggelse mitt i bild. Fotomontage: Råformat/FOJAB.
Vy mot tåg på spår, vatten, byggnader bakom, fotomontage.
Vy över spårområde och vattenrum sett från Kungsholms strand, där föreslagna byggnader sticker upp bakom befintlig byggnaden inom Öskaret 1. Fotomontage: FOJAB.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

De nya byggnaderna ska bidra till att levandegöra Hälsobrunnsgatan och Torsgatan, och därigenom stärka kopplingar inom Sabbatsberg samt mellan stadsdelarna Vasastan och Norrmalm.

Planen syftar även till att skydda befintlig byggnad inom fastigheten från rivning och förvanskning, samt möjliggöra centrumverksamhet i byggnadens bottenvåning.

Bilder

Vy över vatten, bro, byggnader i stadsmiljö, träd utan löv, fotomontage.
Vy över Barnhusviken sett från S:t Eriksbron med föreslagna byggnader knappt synliga bakom befintliga byggnader inom Öskaret 1. Fotomontage: FOJAB.
Vy mot byggnader i stadsmiljö, från bro med bil-, gång-, och cykelväg, fotomontage.
Vy från Barnhusbron med den föreslagna byggnaden synlig bakom befintliga byggnader inom Öskaret 1. Fotomontage: FOJAB.

Tidsplan

  • Start-PM/redovisning och ställningstagande 24 september 2020
  • Samråd 5 oktober–15 november 2021
  • Granskning 19 april–16 maj 2023
  • Antagande kvartal 4 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten ägs av Bro Sabbatsberg 24 AB som är ett dotterbolag till Castellum Stockholm AB och ingår i Castellumkoncernen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad