Flygvy över stadsdelen Larsboda med projektets ungefärliga planområde markerat i orange.
Flygvy över stadsdelen Larsboda med projektets ungefärliga planområde markerat i orange.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Flerbostadshus vid Filipstadsbacken

Larsboda

Totalt cirka 500 nya bostäder, förskola, lokaler för centrumändamål, park och mobilitetshus studeras intill Farsta strands pendeltågsstation. Planen syftar till att utveckla Filipstadsbacken och koppla samman gatunätet för att stärka tunnelbane- och pendeltågstationen som strategisk knutpunkt.

Mellan Filipstadsbacken och pendeltågsstationen planeras för lägenheter i flerbostadshus som bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom influensområdet för tunnelbanans utbyggnad.

Den 9 juni 2022 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att utöka planområdet för den redan påbörjade detaljplanen för Filipstadsbacken. Detta för att möjliggöra ett bättre helhetsperspektiv av området kring Farsta strands pendeltågsstation.

Förslaget innehåller planer för

 • cirka 500 bostäder vid Farsta strands pendeltågsstation och tunnelbana
 • en ny förskola med minst 4 avdelningar med plats för ungefär 72 elever
 • lokaler för centrumändamål som i längden ska bidrar till en förlängning av Farsta centrum och stärka platsen som en strategisk knutpunkt för pendeltåg och tunnelbana
 • mobilitetshus med pendelparkerings platser för bil och cykel samt boendeparkering
 • projektet ska bidra till att förbättra orienterbarheten i området bland annat genom att skapa ett sammankopplat gatunät för gående och cyklister
 • stadsdelsparken klippbacken rustas upp och tillförs funktioner som utegym, lekutrustning och sittplatser.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 35 000 kvadratmeter och inrymmer fastigheterna del av Farsta 2:1, Tärnö 1/Varnö, Hasselö 1, Ekerö 7/Ornö och Nåttarö 1.

Tidsplan

 • Samråd kvartal 2 2024
 • Granskning kvartal 1 2025
 • Antagande kvartal 4 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

 • AB Familjebostäder
 • Byggvesta AB
 • Heba Fastighets AB
 • Nordr Sverige AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Golnaz Mirheidari
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 383

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Larsboda

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad