Torget vid Sätra Centrum om gett av höga centrumbyggnader, flerbostadshus och biljetthall för tunnelbanan. Planterade träd, sittplatser och människor i rörelse. Illustration
Torget vid Sätra Centrum sett från ögonhöjd, passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med 550 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av 550 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Bilder

Flerbostadshus i Sätra Centrum, sedda uppifrån. Husen har olika höjder, storlekar och färger på fasaderna. På några av taken ses avsatser med planteringar och terrasser. Illustration
Sätra Centrum, fågelperspektiv. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021
Flerbostadshus runt ett torg, sett uppifrån. Husen har olika höjder, storlekar och färger på fasaderna. På några av taken ses planteringar och terrasser. På torget finns planterade träd, öppen yta med trappavsatser, sittplatser. Illustration
Planförslaget sett från söder. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021
Två bilder som visar 1: Torget vid Sätra Centrum med biljetthallen i fokus. 2: Del av torget som visar en garageport och öppna ytor på torget. Illustration
Torget vid Sätra Centrum sett från ögonhöjd. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021
Två bilder som visar torget vid Sätra Centrum och höga centrumbyggnader runt en bred trappa och vid en gågata. Planterade träd, butikslokaler i bottenplan och människor i rörelse. Illustration
Torget vid Sätra Centrum sett från ögonhöjd. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021

Från inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen.

Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Bilder

Två bilder som visar: 1. Höga kontors- och flerbostadshus vid torget. 2. Övertäckta tunnelbanespår som leder fram till biljetthall. Ogivet av höga kontors- och flerbostadshus. Illustration
Till vänster Sätra Centrum och torget i ögonhöjd och till höger vy från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021
 Torget vid Sätra Centrum och en grå byggnad som är en biljetthall till tunnelbanan. Flerbostadshus omger biljetthallen. På torgets öppna yta syns planterade träd, sittplatser och människor i rörelse. Illustration
Torget vid Sätra Centrum och biljetthallen med påbyggnad. Bild: Urban Couture Arkitekter 2021
Torg med livligt gatuliv, människor som går, cyklar åker skateboard, sitter på parkbänk. Runt torget ligger byggnader med ICA-butik, saluhall, kultur och tunnelbanestation. Illustration
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster. Bild: Urban Couture Arkitekter 2019
Illustration B. Definition av vad som utgör olika byggnadskroppar

Tidsplan

 • Samråd: 2 april–14 maj 2020
 • Granskning: 30 juni–31 augusti 2021
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: 9 december 2021
 • Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige: planeras preliminärt Q4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Sätra centrum fastigheter AB
 • GreenDoor fastigheter AB
 • Stockholms stad

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Peter Tomtlund
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 484

Emelie Häll
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 629

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Fokus Skärholmen

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad