Flygvy över Sätra idrottsplats. Den nuvarande ishallen är markerad med en rosa streckad linje. Foto
Befintlig ishall markerad med rosa.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya ishallar på Sätra idrottsplats

Sätra

Hemsö ska bygga en ny ishall på Sätra idrottsplats. Hallen ersätter befintlig ishall som är i dåligt skick. Anläggningen beräknas stå klar till hösten 2025.

Ishall med två rinkar

Den befintliga ishallen på Sätra idrottsplats är i mycket dåligt skick. Byggnaden planeras att rivas och ersättas med en ny ishall på samma plats. Hallen får två rinkar: en träningshall och en förbundshall med läktare för 1 200 personer.

Under tiden som den nya ishallen byggs kommer delar av idrottsverksamheten flyttas till en ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats, som beräknas bli klar till våren 2024.

Läs mer om den nya ishallen i Fruängen:

Tidsplan

  • Byggstart är planerad till våren/sommaren 2024
  • Anläggningen beräknas bli klar till hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Milan Sofipour
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 426

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad