Höga bostadshus med flera våningar och balkonger med omgivande träd och berg. Foto.

Vårberg

En stadsdel i Skärholmens stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Vårberg

 • Vy över ett stenbelagt torg. Här finns busshållplats, breda trappor som leder ner från torget och flerbostadshus, platerade träd, sittplatser. Människor i rörelse. Illustration
  Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
 • Flerbostadshus till vänster och höger om en gata. Människor som sitter vid en uteservering utanför huset till höger. Duvor på trottoaren. Träd. Illustration
  Vy från Stångholmsplatsen mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
 • Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
  Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
 • Idrottsplatsens utomhusytor har rustas upp, foto.
  Vårbergs idrottsplats har tre konstgräsplaner. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
 • Flerbostadshus med grön fasad i vintermiljö, människor i rörelse, illustration.
  Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.
 • Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
  Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.

Uppdaterad