Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.

Globenområdet

Globenområdet med sina arenor, kontor och handel ska hjälpa till att realisera Söderstaden som en mer mångfunktionell och tät stadsmiljö som länkas samman med omkringliggande stadsdelar. Arenornas upplevelser i stort format, ska kompletteras med fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och service.

Projektfakta

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Området inrymmer bland annat Tele2 Arena, Avicii Arena, Globen shopping och hotell. På delar av fastigheten Arenan 9, före detta Söderstadion och Hovet planeras cirka 700 bostäder, 30 000 kvadratmeter kontor och lokaler för handel och kommersiell service. Hovet planeras att rivas och Avicii Arena utvecklas. Kring Quality Hotel Globe planeras en utbyggnad.

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och SGA Fastigheter arbetar tillsammans med fastighetsutvecklare med att utveckla området.

Tidplan

I december 2016 blev utredningen av modernisering av Ericsson Globe/Avicii Arena klar. Under 2016 utlystes en markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomterna (Arenan 9) och vinnare utsågs i november 2017. I januari 2018 godkände kommunfullmäktige utredningen av modernisering av Avicii Arena, vilket förutsätter försäljning av mark och byggandet av bostäder innan det kan starta. Start-pm för utbyggnaden av Quality Hotel Globe togs i november 2021 och samråd planeras andra kvartalet 2023.

Mer information om aktörer och utvecklingen i Globenområdet

Nyheter

Bildgalleri

Flygbild Globenområdet med omnejd, vy från söder juni 2019.
Flygbild Globenområdet med omnejd, vy från söder juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Ericsson Globe och Hovet, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Ericsson Globe och Hovet, vy från öster juni 2019.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Globenområdet
Globenområdet från Skanstull
Tele2 Arena från Globenområdet.
Tele2 Arena från Globenområdet.
Tidig visionsbild Evenemangstorget och Tele2 Arena, illustration David Wiberg.
Tidig visionsbild Evenemangstorget och Tele2 Arena, illustration David Wiberg.
Planområdet Arenan 1, utbyggnad av Quality Hotel Globe.
Planområdet Arenan 1, utbyggnad av Quality Hotel Globe.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Informationsmaterial

Här kan du prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev om projektet Söderstaden. Du hittar även tidigare framtagen information om Söderstaden i form av broschyrer och dokument.  

Kontakt

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad