Flygbild över Globenområdet taget våren 2024.

Globenområdet

Globenområdet med sina arenor, kontor och handel ska hjälpa till att realisera Söderstaden som en levande mötesplats som länkas samman med kringliggande stadsdelar. Arenornas upplevelser i stort format, ska kompletteras med fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och service.

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Området inrymmer bland annat Tele2 Arena, Avicii Arena, Globen shopping och hotell.

Söderhov

På delar av före detta Söderstadion och Hovet, kallat Söderhov, planeras bostäder, kontor och kommersiella lokaler för handel, restauranger och föreningsliv samt förskolor. Söderhov omfattar cirka 850 bostäder och 10 000-30 000 kvadratmeter kontor. Även garage samt en träningsrink för ishockey (Hovets befintliga isrink) under mark ingår i planerna, efter att Hovets synliga delar ovan mark har rivits.

En anbudstävling har genomförts för Hovet- och Söderstadiontomterna. 2017 utsåg en vinnande samarbetsgrupp bestående av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt med förslaget Söderhov. I december 2022 togs start-pm för Söderhov i stadsbyggnadsnämnden. Samarbetsgruppen har inlett förhandlingar med Stockholms stads bolag Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF), som äger marken, om markanvisning på området för att i samarbete med staden utveckla förslaget inför en kommande detaljplaneprocess. 

Quality Hotel Globe

Quality Hotel Globe/Strawberry hotel (Arenan 1) planerar utbyggnad på båda sidor om det befintliga hotellet. Planförslaget möjliggör ett evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer. Mångfalden av verksamheter och evenemang ska göra området till en trygg och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna. Två platser, söder respektive norr om befintlig hotellbyggnad, föreslås för ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska vända sig mot Nynäsvägen och Arenaslingan och bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum. Projektet är vilande.

Avicii Arena och Annexet

Avicii Arena (Stockholm Globe Arena) ska moderniseras. Arenan byggs om för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd. Den kommer vara stängd för ombyggnad under 2024 och öppnas upp i början av 2025. Annexet delar funktionalitet med Avicii Arena och byggs om för att kunna användas som fristående arena både under 2024 och framöver. När ombyggnaden av Avicii Arena är klar våren 2025 flyttar ishockeyn in och Hovets synliga delar ovan mark kan rivas. Hovets isrink behålls under jord. Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) förvaltar och utvecklar evenemangsarenorna i Globenområdet, och arenorna hyrs ut till en extern arenaoperatör.

Bilder

Flygfoto över Globenområdet.
Flygvy över Globenområdet från nordost, mars 2022.
Flygfoto över Globenområdet med vy över stora delar av Stockholm.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Planerad utbyggnad av Quality Hotel Globe markerad med rosa linje.
Planerad utbyggnad av Quality Hotel Globe markerad med rosa linje.
Människor som går mot Tele2 Arena.
Tele2 Arena från Globenområdet.

Preliminär tidsplan

  • November 2021: start-pm för utbyggnad av Quality Hotel Globe i stadsbyggnadsnämnden
  • December 2022: start-pm för Söderhov i stadsbyggnadsnämnden
  • 2024: Avicii Arena stängd för ombyggnad. Annexet och Tele2 Arena med nedskalningsmöjlighet används istället
  • 2025: Ishockeyn flyttar in i Avicii Arena (världsmästerskap i hockey spelas i maj)
  • 2029: ny isträningsanläggning på tomten för Hovet klar

Aktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och SGA Fastigheter arbetar tillsammans med fastighetsutvecklare med att utveckla området.

Frågor och svar

Stockholm växer och innerstaden utvidgas genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och handel tillsammans med restauranger och upplevelser. Globenområdet hjälper till att realisera visionen om Söderstaden med en mångfald av verksamheter och evenemang som gör området till en trygg och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna.

Under detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Bilder

Flygfotografi över Globenområdet.
Visionsbild för Söderhov av Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall.
Illustration över ett torg med flerbostadshus runtom och Globen strax bakom.
Visionsbild detalj av förslaget Söderhov, Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall.
Moderniseringen av Avicii Arena: Visionsbild, slutresultatet kan komma att förändras. Bild från HOK.
Moderniseringen av Avicii Arena: Visionsbild, slutresultatet kan komma att förändras. Bild från HOK.
Illustration på modernisering av Avicii Arena, SGAF.
Illustration på modernisering av Avicii Arena, SGAF.

Vill du veta mer?

Planer och handlingar

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Relaterad information

Nyheter

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Områden i Söderstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad