Flygfoto över arenorna, från vänster Tele 2 arena, Aviici arena och Hovet.

Globenområdet

Globenområdet med sina arenor, kontor och handel ska hjälpa till att realisera Söderstaden som en levande mötesplats som länkas samman med kringliggande stadsdelar. Arenornas upplevelser i stort format, ska kompletteras med fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och service.

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Området inrymmer bland annat Tele2 Arena, Avicii Arena, Globen shopping och hotell.

På delar av före detta Söderstadion och Hovet, kallat Söderhov, planeras bostäder, kontor och lokaler för handel och kommersiell service. Hovet planeras att rivas och en ny isträningsanläggning planeras under jord. Avicii Arena (Stockholm Globe Arena) ska utvecklas och moderniseras. Kring Quality Hotel Globe, på fastigheten Arenan 1 planeras en utbyggnad. Mångfalden av verksamheter och evenemang ska göra området till en trygg och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna.

Utveckling av arenorna

Avicii Arena byggs om för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd. Arenan kommer vara stängd för ombyggnad under 2024 och öppnas upp i maj 2025. Annexet delar funktionalitet med Avicii Arena och byggs om för att kunna användas till evenemang under 2024. När ombyggnaden av Avicii Arena är klar våren 2025 flyttar ishockeyn in och Hovet rivs. En isrink byggs på platsen under jord. På Hovet- och före detta Söderstadiontomten planeras bostäder och kontor.

Bilder

Flygfoto över Globenområdet.
Flygvy över Globenområdet från nordost, mars 2022.
Flygfoto över Globenområdet med vy över stora delar av Stockholm.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Bilväg och tunnelbana framför Avicii Arena.
Globenområdet från Skanstull.
Människor som går mot Tele2 Arena.
Tele2 Arena från Globenområdet.

Preliminär tidsplan

  • November 2017: vinnare utses i markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomterna (Arenan 9).
  • Januari 2018: kommunfullmäktige godkänner en utredning av modernisering av Avicii Arena.
  • November 2021: start-pm för utbyggnaden av Quality Hotel Globe.
  • Mars 2022: genomförandebeslut om modernisering av Avicii Arena.
  • Andra kvartalet 2023: samråd för utbyggnad av Quality Hotel Globe.
  • 2024: Avicii Arena stängd för ombyggnad. Annexet används istället.
  • Maj 2025: världsmästerskap i Hockey spelas på Avicii Arena.
  • 2025: Hovet rivs och ishockeyn flyttar in i Avicii Arena.
  • 2026/2027: ny isträningsanläggning på tomten för Hovet klar.

Aktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och SGA Fastigheter arbetar tillsammans med fastighetsutvecklare med att utveckla området.

Frågor och svar

Stockholm växer och innerstaden utvidgas genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och handel tillsammans med restauranger och upplevelser. Globenområdet hjälper till att realisera visionen om Söderstaden med en mångfald av verksamheter och evenemang som gör området till en trygg och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna.

Arenan 9, Hovet- och Söderstadiontomterna

Området för Arenan 9 omfattar före detta Söderstadion och Hovet. En markanvisningstävling har genomförts om träningsrinkar samt bostäder och kontor. I slutet av november 2017 utsågs ett vinnande konsortium för markanvisningstävlingen av Hovet- och Söderstadiontomterna.

Det blev förslaget ”Söderhov” med Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. Vinnarna föreslogs få en markanvisning för området och fortsatt samarbete med staden kring utvecklingen av förslaget och platsen under kommande detaljplaneprocess.

På Hovet- och Söderstadiontomten planeras för bostäder och kontor. På Hovet-tomten planeras en ny isrink under jord tillsammans med de befintliga omklädningsrummen.

Arenan 1, utbyggnad av Quality Hotel Globe

Området för Arenan 1 omfattar utbyggnad av Quality Hotel Globe på båda sidor om det befintliga hotellet. Planförslaget möjliggör evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer, samt attraktiva och trygga miljöer. Samråd för detaljplanen är planerad till andra kvartalet 2023.

Arenorna

Avicii Arena (Stockholm Globe Arena) ska moderniseras. Arenan byggs om under 2024 för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd. När arenan öppnar våren 2025 är det en modern unik anläggning där arenarummet kan formas och ändras. Publiken kommer närmare både varandra och scenen.

Annexet delar funktionalitet med Avicii Arena och byggs om för att kunna användas till större evenemang både under 2024 och framöver.

I slutet av november 2017 utsågs ett vinnande konsortium för markanvisningstävlingen av Hovet- och Söderstadiontomterna. Det blev förslaget ”Söderhov” med Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt. Vinnarna föreslogs få markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av förslaget och platsen under kommande detaljplaneprocess.

Under detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Bilder

Flygfotografi över Globenområdet.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Illustration över ett torg med flerbostadshus runtom och Globen strax bakom.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Avicii Arena inifrån med vy över isrink och läktare.
Illustration på modernisering av Avicii Arena, SGAF.

Vill du veta mer?

Planer och handlingar

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Om aktörer och utvecklingen i Globenområdet

Nyheter

Söderhov

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Lovisa Kihlborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 397

Fredrik Wallin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 672

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Områden i Söderstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Bilder

Flygfoto över Globenområdet.
Flygvy över Globenområdet från nordost, mars 2022.
Flygfoto över Globenområdet med vy över stora delar av Stockholm.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Bilväg och tunnelbana framför Avicii Arena.
Globenområdet från Skanstull.
Människor som går mot Tele2 Arena.
Tele2 Arena från Globenområdet.

Uppdaterad