Flygbild över Slakhusområdet med etapp 2 inritat.

Slakthusområdet etapp 2 – Centrala kulturkvarteren

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar fyra detaljplaner. Det är ett område i den östra delen av Slakthusområdet med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Inom andra etappen planeras totalt för cirka 600 bostäder, en gymnasieskola, parker, torg och entré till ny tunnelbanestation. Dessutom planeras cirka 90 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar och skola i bevarade hus, samt cirka 50 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar i tillbyggnader och nya hus. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell.

Bilder

Karta med kulturkvarteren 2A utmärkta med röd linje.
Strukturplan med kulturkvarteren (2A) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med de centrala kvarteren 2B utmärkta med röd linje.
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med gymnasiekvarteret 2C utmärkt med röd linje.
Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med tunnelbanekvarteret 2D utmärkt med röd linje.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.

Detaljplaner i etappen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad