Arenorna, från vänster Tele 2 arena, Aviici arena och Hovet.

Globenområdet

Globenområdet med sina arenor, kontor och handel ska hjälpa till att realisera Söderstaden som en levande mötesplats i en mångfunktionell stadsmiljö som länkas samman med kringliggande stadsdelar. Arenornas upplevelser i stort format, ska kompletteras med fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och service.

Projektfakta

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Området inrymmer bland annat Tele2 Arena, Avicii Arena, Globen shopping och hotell.

På delar av före detta Söderstadion och Hovet, kallat Söderhov, planeras bostäder, kontor och lokaler för handel och kommersiell service. Hovet planeras att rivas och en ny isträningsanläggning planeras under jord. Avicii Arena (Stockholm Globe Arena) ska utvecklas och moderniseras. Kring Quality Hotel Globe, på fastigheten Arenan 1 planeras en utbyggnad. Mångfalden av verksamheter och evenemang ska göra området till en trygg och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna.

Utveckling av arenorna

Avicii Arena byggs om för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd. Arenan kommer vara stängd för ombyggnad under 2024 och öppnas upp under 2025. Annexet delar funktionalitet med Avicii Arena och byggs om för att kunna användas till evenemang under 2024. När ombyggnaden av Avicii Arena är klar våren 2025 flyttar ishockeyn in och Hovet rivs. En isrink byggs på platsen under jord. På Hovet- och före detta Söderstadiontomten planeras bostäder och kontor.

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och SGA Fastigheter arbetar tillsammans med fastighetsutvecklare med att utveckla området.

Preliminär tidplan

  • November 2017, vinnare utses i markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomterna (Arenan 9)
  • Januari 2018, kommunfullmäktige godkänner en utredning av modernisering av Avicii Arena
  • November 2021, start-pm för utbyggnaden av Quality Hotel Globe
  • Mars 2022, genomförandebeslut om modernisering av Avicii Arena
  • Andra kvartalet 2023, samråd för utbyggnad av Quality Hotel Globe
  • 2024, Avicii Arena stängd för ombyggnad. Annexet används istället.
  • Maj 2025, världsmästerskap i Hockey spelas på Avicii Arena
  • 2025, Hovet rivs och ishockeyn flyttar in i Avicii Arena
  • 2026/2027, ny isträningsanläggning på tomten för Hovet klar

Mer information om aktörer och utvecklingen i Globenområdet

Frågor och svar

Bildgalleri

Flygvy över Globenområdet från nordost, mars 2022
Flygvy över Globenområdet från nordost, mars 2022
Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Tele2 Arena och Ericsson Globe, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Ericsson Globe och Hovet, vy från öster juni 2019.
Flygbild Globenområdet med Ericsson Globe och Hovet, vy från öster juni 2019.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Globenområdet
Globenområdet från Skanstull
Tele2 Arena från Globenområdet.
Tele2 Arena från Globenområdet.
Planområdet Arenan 1, utbyggnad av Quality Hotel Globe.
Planområdet Arenan 1, utbyggnad av Quality Hotel Globe.
Illustration på modernisering av Avicii Arena, SGAF
Illustration på modernisering av Avicii Arena, SGAF
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.
Visionsbild för Söderhov av Castellum Stockholm, Wallenstam och Åke Sundvall Projekt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Informationsmaterial

Här kan du prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev om projektet Söderstaden. Du hittar även tidigare framtagen information om Söderstaden i form av broschyrer och dokument.  

Kontakt

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad