Visionsbild hyreshus i ljusa färger längs med en väg. Människor på gatan som cyklar, går med hund och barnvagn.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

102 nya hyresrätter på Hagsätravägen

Rågsved

Stockholmshem har byggt cirka 100 hyresrätter längs Hagsätravägen. Husen är klara och färdiginflyttade

Aktuellt

Hösten 2023 inleddes arbetet med att skapa en naturstig i området. Det blir även nya sittplatser, planteringar, fågelbad och fågelholkar. Planen är att det ska vara helt färdigt under maj 2024.

Det hela är så kallad grönkompensation för bostäderna i projektet. Grönkompensation innebär att staden på något sätt kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.

Ungefärlig plats för naturstigen markerat i rosa.
Ungefärlig plats för naturstigen markerat i rosa.

102 nya hyresrätter i Stockholmshus

Staden har tillsammans med byggaktören Stockholmshem skapat 102 nya hyresrättslägenheter. Lägenheterna byggdes i två så kallade lamellhus som är långa, smala huslängor. Husen är placerade på varsin sida om Hagsätravägen, och har bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen har husens entréer placerats ut mot gatan. Husens placering är även anpassade till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt.

Totalt planerades för 15 parkeringsplatser i anslutning till husen, varav några platser med möjlighet till laddning av elbil. Antalet parkeringsplatser hålls lågt då projektet utgör ett pilotprojekt för att testa nya mobilitetsåtgärder i staden. Målet är att de boendes vardagsresor ska kunna ske mer resurseffektivt och hållbart än idag, och för att uppnå det skapas 280 cykelplatser, bilpool och en cykelpool.

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet med start för inflyttning i januari-mars 2021.

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av bostäderna vid Hagsätravägen.

Tidsplan

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Januari 2019: Detaljplanen vann laga kraft.
  • Hösten 2019: Byggstart.
  • Början av 2021: Inflyttning

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Stockholmshusen

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad