Ekologisk hållbarhet och klimaträttvisa

Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv markanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och begränsad resursförbrukning.

Socioekonomiska förutsättningar kan ha betydelse för hur vi påverkas av konsekvenser av klimatförändringar. Till exempel kan de som bor trångt eller långt från svalkande grönska eller vatten drabbas mer vid till exempel värmeböljor.

Fokus Järva är en viktig del i arbetet med klimatomställningen. Stadens parker, natur och vatten bildar tillsammans värdefulla ekologiska samband som bidrar med livsviktiga ekosystemtjänster som att ge oss bland annat rent vatten och reglerad temperatur.

Järvas gröna vardagsrum

Park- och naturmarken är Järvas gröna vardagsrum. För att stadsdelsområdets park- och naturmark ska kunna användas av alla är det viktigt att det finns en mångfald av funktioner, upplevelser och sociala värden där.

Järvafältet ingår i ett kulturlandskap med anor från bronsåldern och den regionala Järvakilen utgör stockholmsregionens längsta sammanhängande grönområden.

Dagens naturvärden på Järva friområde är i hög grad knutna till det historiska odlingslandskapet. Fortfarande finns här rester av en tidigare mycket rik flora och fauna och landskapet har präglats av de gårdar som under mycket lång tid brukat jorden i dalgången.

Här finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter, som motionsspår, ridvägar, gång- och cykelvägar samt upptrampade stigar. Här finns också många kulturhistoriska platser och andra sevärdheter. Odlingslotter, djurhållning, lekplatser och caféer är andra mötesplatser.

Uppdaterad