Kollektivtrafik i Slussen

Här kan du läsa mer om kollektivtrafiken under byggtiden och i nya Slussen.

  • Innerstadsbussarna trafikerar Katarinavägen.

  • Efter Slussen är nästa norrgående busshållplats vid Slottet.

  • Endast busstrafik samt gång- och cykeltrafik är tillåten via Slussplan till Munkbron.

  • Djurgårdsfärjan och Fjäderholmslinjen trafikerar Slussen som vanligt. Färjelägena har flyttat en liten bit norrut, de ligger nu i höjd med Tullhus 3.

  • Läs mer på SL:s webbplats om busslinjernas sträckning.
    Trafikinformation, SL:s webbplats

Den tillfälliga bussterminalen flyttar

Den tillfälliga bussterminalen vid Slussen flyttar och tas i drift den 19 augusti 2024. ⁠Den nya tillfälliga terminalen har lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande och beräknas användas fram till hösten 2025, då terminalen inne i Katarinaberget invigs.⁠

Avstigning

Avstigning sker vid Stadsgårdsterminalen, cirka 7-9 minuter promenad längs till T-banan. Hiss och trappa kommer att finnas mellan kaj- och torgplan.⁠ Se karta nedan.

Bilden visar gångväg mellan avstigningsplatser och tunnelbana.

Bussarna kör ut på en ponton efter att de släppt av sina resenärer. På pontonen finns 12 uppställningsplatser där bussarna kan invänta nästa avgångstid. ⁠

Påstigning

Påstigning sker mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska. Cirka 9-11 minuters promenad från T-banan. Vänthall kommer att finnas i Stadsgårdsterminalen.⁠ Se karta nedan.

Bilden visar gångväg mellan tunnelbana och påstigningsplatser.

Frågor och svar om kollektivtrafik i Slussen

Vad händer med innerstadsbussarna när Slussbron öppnats?
Innerstadsbussarna trafikerar Katarinavägen och hållplatser finns både vid Ryssgården och på Katarinavägen.

Hur tar man sig mellan den tillfälliga bussterminalen och tunnelbanan?
Trappor och hissar leder upp till Katarinavägen som försetts med ett brett övergångsställe med trafikljus. Endast kollektivtrafik kan köra på Katarinavägen fram till att den nya bussterminalen öppnas, hösten 2025.

Hur trafikeras Saltsjöbanan?
På grund av utbyggnad av spåren är ersätts Saltsjöbanan med bussar fram till våren 2024. I dagsläget räknar man med att återlägga Saltsjöbanan vid Slussen 2027. 

Är busstrafiken från Nacka-Värmdö att utökad under byggtiden?
Ja, busstrafiken är utökad av flera anledningar: Nacka/Värmdö är ett stort inflyttningsområde och många av de nyinflyttade kommer välja ett kollektivt resande. Ombyggnaden av Slussen har också inneburit att kollektivtrafiken utökats.

När öppnas den nya bussterminalen i Katarinaberget?
Den nya terminalen planeras att öppna hösten 2025.

Behövs den nya bussterminalen när det ska bli tunnelbana till Nacka?
Trafikförvaltningen, SL, bedömer att en bussterminal kommer att behövas, även när en tunnelbana till Nacka så småningom står färdig. Dels ökar befolkningen kraftigt i hela länet, även i Nacka och Värmdö, dels kommer bussarna från Värmdö fortsätta att gå in till Slussen.

Var kommer den nya bussterminalen att ligga?
Den nya bussterminalen byggs inne i Katarinaberget för att skapa en trygg och väderskyddad terminal.

Hur tar man sig till bussterminalen som trafikant?
Bussterminalen planeras vara klar hösten 2025 och kommer att vara tillgänglig för trafikanter från ett flertal ingångar, se bild. Huvudentrén kommer att placeras på Katarinavägen. På Stadsgårdskajen kommer tre entréer att finnas på kajplan; via handelsplatsen, Saltsjöbanan och Lokattens trappa (mitt emot Stadsgårdsterminalen). Det kommer också att finnas en anslutning via tunnelbanans entré på Götgatan.

Genomskärning av bussterminalen.

Hur kommer bussarna att svänga in till den nya bussterminalen, kommer de att stoppa upp den övriga trafiken?
Infartsrampen till bussterminalen kommer att ligga i höjd med Fotografiska. Trafiken in till bussterminalen regleras med trafikljus. Du hittar kartor, bilder och mer information om bussterminalen i Katarinaberget nedan.

Var kommer innerstadsbussarna att ha sina hållplatser?
Busshållplatserna för innerstadsbussarna kommer ligga längs Katarinavägen och Slussbrogatan.

Det är främst SL som bestämmer hur busslinjerna ska gå under ombyggnationen av Slussen. Frågor gällande specifika linjer hänvisar vi vidare till SL.

När man kommer med Värmdöbussarna till Slussen, hur går man till Gamla stan?
Idag tar du dig upp via trappor eller hiss till Katarinavägen och går sedan över Slussbron till Gamla stan. Du kan också välja att korsa Stadsgårdsleden och ta vägen över den östra lågbron. När den nya bussterminalen öppnar finns flera valmöjligheter; antingen över Slussbron, via lågbroarna under Slussbron eller gång- och cykelbron.

Kommer Saltsjöbanan att gå ända in till Slussen?
Arbetet med att återlägga Saltsjöbanan till sin tidigare plats påbörjas 2027. Anslutningar inomhus gör det enkelt att ta sig därifrån till både bussterminalen och tunnelbanan.

Kommer det att finnas spårvagn på nya Slussen?
Slussbron är konstruerad för att kunna användas även för spårvägstrafik, men för närvarande finns inga konkreta planer på det.

Vad kommer hända med den nya tunnelbaneuppgången på Ryssgården?
Den nya, norra, tunnelbaneuppgången är del av en av de många temporära lösningar som skapats för att hantera tillgängligheten under ombyggnationen. Ryssgården kommer alltså återgå till sitt gamla skick, och den gamla tunnelbaneuppgången kommer att bli huvudingången till tunnelbanan. Samtidigt rustar SL upp huvudingången vilket gör att den temporära ingången kommer användas under en längre tid.

Hur blir framtidens Slussen för den som åker tunnelbana?
Tunnelbanan kommer inte att förändras men det blir lättare att byta mellan tunnelbanan, bussar, Saltsjöbanan och båttrafik.

Hur blir framtidens Slussen för spårvagn?
Förslaget gör det möjligt att i framtiden utveckla spårvagnstrafiken på platsen.

Hur blir framtidens Slussen för Saltsjöbanan?
När nya Slussen är färdig kommer Saltsjöbanan att ligga kvar på ungefär samma plats som tidigare och få ytterligare ett spår för möjlighet att utöka trafiken.

Kommer Djurgårdsfärjan att vara kvar?
I nya Slussen kommer Djurgårdsfärjan vara på ungefär samma plats som idag, vid Skeppsbron. Under några år kommer båtarna dock anlägga vid ett temporärt färjeläger cirka 100 meter närmre Slottet på Skeppsbron. Vidare kommer det också finnas plats för båttrafik för persontransporter.

Varför ska det inte finnas några toaletter i vänthallen i Stadsgårdsterminalen?
Vänthallen i Stadsgårdsterminalen kommer inte att ha någon kameraövervakning och det är en säkerhetsrisk att ha toaletter som inte har en övervakad entré. På obevakade toaletter kan tyvärr många otrevligheter hända, exempelvis överfall och narkotikamissbruk. Därför har vi inte toaletter i SL:s miljöer. Det är heller inte meningen att man ska uppehålla sig någon längre tid i vänthallen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad