Skadereglering Slussen

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken omfattar en stor mängd handlingar. Stockholms stad publicerar här dokument som har relevans för skaderegleringen av jordbruksmark:

Uppdaterad