Visionsbild. Vy från korsningen Furusundsgatan och Värtavägen
Visionsbild. Vy från korsningen Furusundsgatan och Värtavägen
Projekt Planerat

110 lägenheter vid Värtavägen

Gärdet

I korsningen Furusundsgatan och Värtavägen bygger Aros ett nytt bostadshus med cirka 110 lägenheter. För att möjliggöra den nya bebyggelsen måste den befintliga pump- och elnätsstationen flyttas från kvarteret Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6.

Projektfakta

Bostäder och verksamhetslokaler

På gärdet, i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen bygger Aros två bostadshus med sammanlagt cirka 110 bostäder. Bostadshusen är fördelade på 4 till 12 våningar och planeras få verksamhetslokaler i bottenvåningen och garage i Källarplan. För att möjliggöra bostadsbyggnationen har tidigare byggnad med bensinstation, garage och kontor rivits. Pumpstationen för dricksvatten måste också flyttas. 

Tidplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2015. 
  • Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017.

Byggaktör

Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk Förening.
Till Aros projektweb

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Tove Asztély

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad