• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Arkitektvägen

Abrahamsberg

Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg har Seniorgården AB byggt 30 lägenheter. I närheten av projektet görs en upprustning av lekparken Dragontorpet. Upprustningen planeras vara klar till sommaren 2023.

Exploateringskontoret utför en upprustning av lekparken Dragontorpet i Abrahamsberg. Det innebär att ett antal arbeten ska göras. Vi gör markarbeten, planteringar, mindre rivningsarbeten, förstärkning av belysning samt upprustning av befintlig lekutrustning och installation av nya lekredskap.

Upprustning av Dragontorpet

Upprustningen av lekparken påbörjades i december 2022. Arbetena var klara till sommaren 2023. Arbetena innebar en viss omledning av gående och cyklister samt att det var begränsad åtkomst till delar av parken.

Två bostadshus

Vid Arkitektvägen har tidigare två bostadshus om fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter byggts. I huset är det ett seniorboende/+55-boende och alla lägenheter är bostadsrätter.

Parkering har anlagts i huset och ett fåtal parkeringsplatser finns på gården.

Tidsplan

Bostäderna är färdigbyggda och inflyttning ägde rum vid årsskiftet 2016/2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Abrahamsberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad