Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk som monteras på bergväggen längs Johanneshovsvägen under 2023.

Under våren 2018 påbörjade Stockholms stad arbetet med finplaneringen i området. Finplanering innebär att platsen färdigställs till exempel genom att det läggs kantsten och göra planteringar. Finplaneringen inleddes med färdigställande av Johanneshovsvägen, från korsningen Sandfjärdsgatan upp till Årstavägen. Därefter påbörjas arbetet med att anlägga en ny rondell vid korsningen Årstavägen, Johanneshovsvägen och Ralångsvägen.

Sist att färdigställas blev Johanneshovsvägen från och med rondellen i riktning mot Bolinders Plan, fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station.

Bostäder och förskola

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe, och 60 bostadsrätter på Lindes terrass. I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, har JM byggt 76 bostadsrätter och en förskola med sex avdelningar öppnade 2018. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.

Familjebostäder har byggt 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.