Flerbostadshus med 5-6 våningar och ljus fasad. Gata med människor i rörelse och parkerade bilar. Träd. Illustration
Illustration som visar lamellhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Bergkrantz Arkitektur.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Sköntorpsvägen i Årsta

Årsta

Längs Sköntorpsvägen i stadsdelen Årsta planerar staden för cirka 65 nya bostäder i form av två flerfamiljshus på två olika platser.

Detaljplanen syftar till att förstärka Sköntorpsvägen och möjliggöra ny bostadsbebyggelse på två platser i stadsdelen Årsta. Planen uppskattas kunna ge ett tillskott på cirka 65 nya hyresrätter, fördelade på två flerfamiljshus. Bostäderna är viktiga för att uppnå stadens åtaganden i Stockholmsförhandlingen.

Lamellhus och punkthus

I västra området planeras ett lamellhus med cirka 28 lägenheter och i det östra området ett punkthus med cirka 37 lägenheter.

Planområdet

Planområdet (2 olika platser) ligger inom fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Avståndet mellan områdena är cirka 300 meter. Den sammanlagda ytan av de två delområdena är cirka 2 500 kvadratmeter.

Bilder

Vy där man ser gaveln på ett flerbostadshus i 5-6 våningar och ljus fasad. Gata med parkerade bilar och cyklar. Träd till höger i bild. Illustration
Illustration som visar lamellhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen . Bild: Bergkrantz Arkitektur
Två flerbostadshus i gul fasad och ett ljusare flerbostadshus mellan dem. Gata, bilar, träd. Illustration
Illustration som visar punkthusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Bergkrantz Arkitektur.
Flerbostadshus pi olika storlekar och färger på rad till höger längs en gata. Människor i rörelse, träd. Illustration
Illustration som visar punkthusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Bergkrantz Arkitektur.
Kartbild över del av Årsta. Två mindre markeringar i rött som visar planområdets två delar.
Karta som visar planområdets två områden i stadsdelen Årsta.

Markägarförhållanden

Båda fastigheterna, Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1, ägs av Stockholms stad.

Markanvisning

Exploateringsnämnden fattade den 17 december 2020 beslut om markanvisning gällande 65 bostäder till fastighetsbolaget Fortis AB.

Tidsplan

  • Samråd: 29 augusti–9 oktober 2023
  • Granskning: juni 2024
  • Antagande: december 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad