I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Detaljplanen har vunnit laga kraft.