• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus vid Alvastravägen

Aspudden

Vid Alvastravägen, i kvarteret Lommen 9 och 10, föreslås ett nytt flerbostadshus med cirka 25 bostäder.

Flerbostadshus med cirka 25 hyresrätter

Den föreslagna bebyggelsen vid Alvastravägen består av två förskjutna byggnadsvolymer i fyra till fem våningar. Lägenheterna planeras att upplåtas som hyresrätter.

Området ligger intill E4/E20 och buller, luftkvalitet och risk bedöms därför vara väsentliga miljöaspekter att utreda i planarbetet. En utveckling av området ger viss möjlighet att förbättra grönstrukturen och antalet ekosystemtjänster i området.

I planarbetet ska förslagets påverkan på den blåklassade byggnaden Sankt Sigfrids kyrka samt angränsande småhusområde belysas och beaktas varsamt.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022 och detaljplanearbetet startade
  • Samråd: kvartal 1, 2023
  • Granskning: kvartal 2, 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 4, 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Hökerum Bygg.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ronald Carter
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 394

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad