• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelväg på Bällstavägen

Bällsta

Stockholm stad har anlagt en ny gång- och cykelbana på Bällstavägen, ett pendlingsstråk som binder ihop Sundbyberg med Bromma och stora delar av västra Stockholm.

När fler stockholmare väljer att cykla till jobb och skola ökar behovet av bättre och säkrare pendlingsnät.

Syftet har varit att förbättra ytan där både gående och cyklister ska samsas, samtidigt som bussar och andra fordon ska ha en fortsatt god framkomlighet. För att uppnå detta var det nödvändigt att omfördela Bällstavägens yta.

Genomförda åtgärder

Vi har bland annat:

  • färdigställt gång- och cykelväg mellan Bällsta allé och Gamla Bromstensvägen
  • anlagt planteringar längs hela sträckan
  • färdigställt busshållplatsen mellan Doktor Abrahams väg/Plommonvägen
  • utfört hastighetsdämpande åtgärder, i form av en så kallad busskudde, utanför Blomsterlandet.

Tidsplan

Projektet avslutades sommaren 2015.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Bällsta

Uppdaterad