Lägenhetshus, skog, grönområden, fotbollsplan och parkeringsplatser. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Simrishamnsvägen

Björkhagen

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen (vid kvarteret Regnbågen) i Björkhagen har tre nya flerbostadshus byggts med sammanlagt cirka 200 studentbostäder.

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen har tre nya flerbostadshus byggts. Ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i fyra våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen bygger vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset förhåller sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen.

Bostadsmålet 2020

Projektet bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Tidsplan

  • Samråd genomfördes 8 april till 20 maj, 2014.
  • Granskning genomfördes 9 november till 7 december 2016
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.
  • Efter överklagan i mark- och miljödomstolen vann planen laga kraft 28 februari, 2018.
  • Byggstart är planerat till sommaren 2020.
  • Bostadshusen planeras stod klara för inflyttning 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad