Projekt Planerat

Bostäder längs Blommensbergsvägen

Aspudden

Cirka 230 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen och Erik Segersälls väg i stadsdelen Aspudden. Fastighet som berörs är Aspudden 2:1

Projektfakta

I den nya detaljplanen föreslås nybyggnad av cirka 230 bostäder i stadsdelen Aspudden. Bostäderna fördelas mellan två byggaktörer och förslaget innehåller hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Tanken är att göra Blommensbergsvägen till en stadsgata med lokaler i bra lägen och entréer mot vägen. Blommensbergsvägen föreslås även få nya cykelbanor för att skapa goda möjligheter till cykelpendling.

Förslaget är i enlighet med programmet för Aspudden Midsommarkransen som antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013.

Byggaktör

Wallenstam AB och Riksbyggen ekonomisk förening.
Marken ägs av Stockholms stad och markanvisades till byggaktörerna den 9 juni 2016.

Preliminär tidplan

  • Samråd, kvartal 2, 2021
  • Granskning, kvartal 4, 2021
  • Antagande, kvartal 2, 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad