Den 2 juni 2017 togs det första spadtaget för Bobergsskolan i Gasverket. Bild: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden

Hjorthagen

För att möta det ökade behovet av skolplatser byggs just nu en ny grundskola i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden – Bobergsskolan.

Projektfakta

Bobergsskolan - ny skola i Gasverksområdet

Bobergsskolan öppnade höstterminen 2019. Skolan ligger på adress Gasverksvägen 31/Småviltsgatan 6. Upp till 900 elever ryms i skolan vid fullt uppbyggd verksamhet. Inledningsvis tar skolan emot elever i årskurs F-6 för att på längre sikt kunna ställas om till en F-9-skola. En idrottshall på andra sidan Gasverksvägen används för idrott.

Bobergsskolan består av tre byggnader varav en är en tidigare verkstadsbyggnad från 1800-talet. Skolan har fått sitt namn av Ferdinand Boberg som bland annat ligger bakom tegelgasklockorna.

Norra Djurgårdsstaden expanderar - behovet av skolplatser ökar

I Norra Djurgårdsstaden byggs många nya bostäder. För att möta det ökade behovet av skolplatser har en ny skola byggts, Bobergsskolan och fler skolor planeras längre fram, i bland annat Södra Värtan, Loudden och Frihamnen.

Klart 2019

Skolan öppnade i augusti 2019. Vissa delar var dock inte helt klara, varför vissa delar av skolan haft byggarbeten under hösten 2019.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad