Visionsbild nya kontorshusen. Illustration av E.l.e Arkitekter.
Byggnaderna efter omvandling från bostäder till kontor. Illustration av I. E. Arkitekter.
Projekt Genomfört

Bostäder blir kontor vid Rinkeby allé

Rinkeby

Två befintliga bostadshus i fastigheten Kvarnberget 2 vid Rinkeby allé byggs om till kontor. En förbindelser mellan husen sluter kvarteret.

Visionsbild med den nya förbindelsen i fyra våningar.
Visionsbild torget mellan kontorshusen och moskén. Illustration av E.l.e Arkitekter.
Planområdet inringat i rött
Karta. Planområdet markerat med röd ring.
De två befintliga bostadshusen som de ser ut idag.

Projektfakta

Renoveras om till kontor

Två befintliga bostadshus vid Rinkeby allé byggs om till kontor i fastigheten Kvarnberget 2 i Rinkeby.

Renovering och nytt utseende

De två husen får nya fasader, nya fönster och renoveras invändigt för att bli kontor. Balkongerna byggs om till  burspråk med fönster. Husen sitter idag ihop med en envåningsdel som ska byggas om till fyra våningar med nya entréer. På motsvarande sida byggs en hall för träning, aktiviteter och med offentlig möteslokal som kopplar samman de två husen.

Ombyggnaden från bostäder till kontor görs för att fastigheten är i behov av renovering, och för att få en blandning av bostäder och kontor i området.

Tidplan

Planen har vunnit laga kraft 2016-07-20. Ombyggnaden ska ske inom fem år från det att planen vunnit laga kraft.

Ägare

Kvarnberget 2 ägs av AB Familjebostäder.
Stockholms kommun är lagfaren ägare till Kvarnberget 1.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och du kan inte längre lämna synpunkter på planen. I Bygg- och plantjänsten kan du läsa de handlingar som tagits fram under arbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad