Visionsbild, bostäder längs Sjösavägen
Projekt Genomfört

Bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

I Högdalen, utmed Sjösavägen, har ett punkthus med 70 lägenheter byggts. Bostäderna är inflyttade och klara.

Upprustning av Önskehemsstråket

Stockholms stad genomför en upprustning av Önskehemsstråket, mellan Sjösavägen och Högdalen. Stråket och parken får bland annat nya planteringar och ny utrustning.

Upprustning sker i hela parkområdet, från Sjösavägen förbi fotbollsplanen och ner till Högdalens fritidsgård. Arbetet sker punktvis och då kan de delarna av parken stängas av. Parken hålls öppen i så stor utsträckning som möjligt medans arbete sker.

Arbetet beräknas vara klart våren 2023. Stadens entreprenör är Svevia.

Ungefärligt arbetsområde markeras i rosa på kartan.

Projektfakta

Ett punkthus med 70 bostäder 

Utmed Sjösavägen har ett punkthus med 70 bostäder färdigställts. Byggnaden är placerad nära korsningen till Trollesundsvägen, i fastigheten Bänkskåpet 2. Planområdet ligger på en bergknalle och huset är placerat längs gatan för att minska intrånget på platsen.

Tidplan

  • Detaljplanen laga kraft: 2017-01-13
  • Byggstart Riksbyggen: februari 2020
  • Inflyttning: december 2021

Byggaktör

Riksbyggen

 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad