Projekt Pågående

Bostäder vid Agnes Lagerstedts gata

Fruängen

Vid Agnes Lagerstedts gata, öster om Fruängen centrum, byggs två bostadshus med sammanlagt cirka 45 lägenheter.

Ombyggnation av vändplan

Stockholms stad påbörjar en ombyggnation och färdigställande av vändplan utanför husen i juni. Stadens entreprenör kommer börja med att borra provgropar och förbereda ombyggnationen. Efter det byggs vändplanen om och färdigställs. Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad och vissa allmänna parkeringsplatser påverkas.

Boende kommer kunna ta sig till fastigheten under hela byggtiden. Om gångväg till portar påverkas kommer tillfälliga gångvägar att ordnas.

Sophämtning kommer fungera som vanligt och räddningstjänst ska alltid ha möjlighet att ta sig fram till fastigheterna.

Stadens arbeten beräknas vara klara i början av september 2022.

Generella arbetstider för byggnationen är vardagar, klockan 7-19.

Arbetet utförs av SVEVIA på uppdrag av Stockholms stad.

Projektfakta

45 lägenheter på höjden

Öster om Fruängen centum, på toppen av Agnes Lagerstedts gata byggs två nya bostadshus med sammanlagt 45 lägenheter. De två byggnaderna är tio och sex våningar höga och ligger på en av Fruängens högsta punkter. De nya bostadshusen förstärker topografin i området och blir framträdande i Fruängens landskap. Husen byggs delvis i sluttning och i suterräng. Runt bostadshusen ordnas gårdsmark med ramp till garage, bilpoolsplats, avfallshantering och cykelparkering under tak. Parken i väster ska bevaras och en ny gångväg byggs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse i närheten av Fruängen centrum och att förstärka Fruängen som kollektivtrafikknutpunkt.

Byggaktör

Åke Sundvall

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 10 oktober 2017.
  • Byggnation påbörjades i slutet av augusti 2018.
  • Första inflyttning planeras till slutet av 2019.

Bildgalleri

Byggnaden sett från tunnelbanestationen i Fruängen.
Volymillustration av bebyggelseförslaget sett från tunnelbanans perrong. Gestaltningen är ett exempel på hur byggnaden kan komma att se ut. Illustration: Utopia Arkitekter.
Illustration över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Vy från Agnes Lagerstedts gata. Husen är gröna och vita med många fönster och glasbalkonger.
Illustration över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Vy från Agnes Lagerstedts gata. Illustration: Utopia Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad