Projekt Planerat

Bostäder vid Blåsutvägen

Johanneshov

Två byggnader med cirka 50 hyresrätter planeras vid Blåsutvägen, i anslutning till Blåsutparken i Johanneshov.

Projektfakta

Två bostadshus med cirka 50 hyresrätter

Planförslaget innebär ett punkthus i åtta våningar som fortsättning på de befintliga punkthusen längs med Blåsutparkens södra sida, och ett lamellhus i fyra våningar mellan de äldre lamellhusen mot Blåsutvägen och tunnelbanespåret. En entréyta skapas mellan de två nya byggnaderna.

I det fortsatta planarbetet kommer den nya bebyggelsens placering, höjd och utbredning studeras i förhållande till befintlig bebyggelse och Blåsutparken. Parkens funktioner och vistelsevärden måste bevaras och konsekvenserna behöver utredas i planarbetet. Den planerade bebyggelsen innebär bland annat att den befintliga hundrastgården och utegymmet behöver lokaliseras till nya platser inom Blåsutparken.

Byggaktör

Svenska Bostäder

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021
  • Detaljplanen planeras gå på samråd i kvartal 1, 2022
  • Granskning planeras i kvartal 4, 2022
  • Antagande planeras i kvartal 1, 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad