dcsimg
tecknad bild av ett exempel på hur ett stockholmshus kan se ut
Exempel på hur ett Stockholmshus kan se ut
Projekt Planerat

Bostäder vid Mårbackagatan

Farsta Strand

Förslaget för att bygga cirka 90 hyresrätter längs med Mårbackagatan i Larsboda. Fastigheten som berörs heter Farsta 2:1.

Projektfakta

Nya bostäder längs Persbergsbacken

90 nya bostäder byggs vid den södra delen av Mårbackagatan i Larsboda. Husen ska byggas enligt modellen för Stockholmshusen. Utformning och placering utreds under det fortsatta arbetet.

Stockholmshusens koncept

Kommunfullmäktige har gett de kommunalägda bostadsbolagen, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden i uppdrag att ta fram en process och ett koncept som ska bidra till sänkta byggkostnader. Resultatet är Stockholmshusen.

Ett Stockholmshus kan byggas med hög kvalitet, god arkitektur och bra material. De måste även kunna förhålla sig till olika typer av befintlig bebyggelse.

Mer om Stockholmshusen

Preliminär tidplan

  • Plansamråd: fjärde kvartalet 2019
  • Granskning: andra kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Farsta 2:1 ägs av Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Tognolina

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad