dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder vid Sandhamnsgatan

Gärdet

Projektet prövar möjligheten att befintlig byggnad byggs på för att skapa nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Genua 1.

Projektfakta

Nya bostäder

Förslaget prövar möjligheten att befintlig byggnad byggs på för att skapa cirka 25 nya bostäder. Samtidigt föreslås att bottenvåningarna öppnas upp för för publika ändamål och eventuellt ytterligare bostäder.

En stadsdel i omvandling

Projektet knyter an till den stadsomvandling som sker på Gärdet och i Värtahamnen. Planförslaget prövar möjligheten att bygga nya bostäder och genom ambitionen att skapa publika lokaler i bottenvåningen bidrar projektet också till den pågående stadsutvecklingen som sker i området. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att fortsätta planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: tredje till fjärde kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2020

Fastighetsägare

Karl Martin Josephson. KMJ Fastighetsförvaltning.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Simon Gotthard

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad