Perspektiv från sydost, ny bebyggelse. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Perspektiv från sydost, ny bebyggelse. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder vid Telefonplan

Telefonplan

Vid Telefonplan, i en före detta industriverksamhet, byggs cirka 300 nya bostäder och 15 stadsradhus. Här finns också planer på en förskola och en elnätstation.

Projektfakta

Parkeringsplats omvandlas till bostäder

Fastigheten Telefonfabriken med flera, är en del av det äldre fabriksområdet och nyttjades tidigare främst för parkering. Planen möjliggör ny bostadsbebyggelse, cirka 300 lägenheter och 15 stadsradhus, en förskola och en elnätstation. Syftet är att fortsätta omvandlingen av arbetsområdet till blandad stadsbebyggelse.

Planområdet ligger cirka 500 meter från tunnelbanestationen i den sydvästra delen av industriområdet (den så kallade LM-staden) och består till största delen av asfalterade ytor.  

Fastigheten Telefonfabriken har ett högt kulturhistoriskt värde och planen innebär att den befintliga strukturen kompletteras med kvartersbebyggelse. En mindre del av en äldre kontorsanläggning behöver rivas.

Byggaktörer

HSB, deras hemsida

JM

Tidplan

  • Laga kraft, juli 2015
  • Byggstart HSBs bostäder, 2022

Markförhållanden

Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Telefonfabriken 1 som ägs av Vasakronan genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Telefonfabriken men även delar av Telefonfabriken 3, som ägs av JM AB och Hägerstensåsen 1:7, Hägerstensåsen 1:8, Västberga 1:1 och Midsommarkransen 1:1 som alla ägs av Stockholms kommun.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hanna Ljungqvist

projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad