Projekt Planerat

Bostadshus vid Trollesundsvägen

Högdalen

Vid Trollesundsvägen, cirka 300 meter från Högdalens centrum, bygger Familjebostäder ett nytt bostadshus med 37 lägenheter.

Projektfakta

Ett punkthus med 37 bostäder

Vid Trollesundsvägen, i södra delen av parken Dalbotten, bygger Familjebostäder ett nytt bostadshus. Den nya bebyggelsen består av ett punkthus i 11 våningar med 37 lägenheter. Parken Dalbotten är omsluten av bostadskvarter och den norra delen av parken består av ordnad parkyta. Den södra delen av parken, där bostadshuset byggs, består av skogsmark med berghällar.

Genom parken passerar ett gång- och cykelstråk från Högdalens centrum och vidare sydost genom det aktuella området. Stråket utgör en del av det lokala gång- och cykelnätet och är en viktig förbindelse. En del av gång- och cykelvägen berörs av byggnationen och kommer behöva dras om något.

Ny aktivitetsplats för unga

I samband med bostadsbyggnationen kommer staden utveckla parken med nya aktivitetsytor för äldre barn och ungdomar. En målgrupp som tidigare inte haft en naturlig plats i parken. Aktivitetsplatsen placeras bredvid befintlig lekplats och kommer ersätta den grusplan som ligger där idag. Den nya parkdelen delas upp i en aktiv del och en lugn del. Bland annat planeras lekutrustning så som studsmattor och klätterlek och flera nya platser för häng och umgänge.

Tidplan

  • Start-PM 12 december 2013
  • Detaljplanen var på samråd 4 november - 16 december, 2014.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 10 december, 2015.
  • Detaljplanen vann laga kraft 26 maj, 2016
  • Bostadshuset är färdigställt och inflytt har skett.
  • Under sommaren 2021 färdigställs aktivitetsplatsen.

Byggaktörerna

Familjebostäder.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från Trollesundsvägen
Vy från Trollesundsvägen
Vy från gatan
Vy från gatan

Kontakt

Johanna Stjernström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad