illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Terrasserade lamellhus. Perspektiv: Joliark
Projekt Pågående

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen skapar ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

För byggnationen av bostäder, verksamheter och förskolor ansvarar byggaktörerna Familjebostäder, Byggnadsfirman Viktor Hanson och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Familjebostäder bygger 570 hyresrätter varav 240 i studentboende och två garage. I ett av kvarteren kommer en förskola att byggas med fyra avdelningar. 

Byggnadsfirman Viktor Hanson bygger 121 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande underjordiskt garage.

SISAB kommer på den nuvarande förskoletomten bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den befintliga förskolan ska rivas dessförinnan.

Bilder

Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Illustration / White Arkitekter
Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Norra bebyggelsen. Illustration: Arkipol
Studentområde. Illustration: Arkipol
Studentområde, vy från söder. Illustration: Arkipol

Projektfakta

700 bostäder samt förskolor

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Området

I närheten pågår fler stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Karlsviks strand, intill Hökarängsbadet. Där planeras cirka 750 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och en utveckling av parkerna i området.

Läs mer om Karlsviks strand.

I översiktsplanen för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum. 

 

Tidplan

2018: Projektstart, rivning och markarbeten.

2019–2023: Byggnation av fastigheter. 

2021: I januari 2021 rivs den befintliga förskolan för att ge plats åt en ny som byggs av SISAB, som kommer bli klar under 2022.

2022–2023: Gatuarbeten färdigställs.

2025: Parkarbeten färdigställs och preliminärt färdigställande för hela projektet. 

Byggaktörer

Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hanson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planeringen för byggande och byggande kan påbörjas.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad