Planområdesgränsen vid det tidiga samrådet markerat i rött. Föreslagen ny planområdesgräns markerat i gult (kan komma att ändras under projektets gång).
Planområdesgränsen vid det tidiga samrådet markerat i rött. Föreslagen ny planområdesgräns markerat i gult (kan komma att ändras under projektets gång).
Projekt Planerat

Centrala Telefonplan

Västberga

I centrala Telefonplan planeras för bland annat cirka 1 000 nya bostäder, förskolor och park. Ett nytt förslag för området planeras gå ut på samråd under 2022.

Projektfakta

I centrala Telefonplan planeras för cirka 1 000 lägenheter, förskolor, butiker, serviceutbud och publika verksamheter. Mellan de nya kvarteren föreslås en ny park, ett nytt torg och nya stadsgator. Förslaget möjliggörs genom överdäckning av spårområdet vid Telefonplans tunnelbanestation.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-24 beslutades att inte fortsätta arbeta med de tidigare föreslagna skyskraporna Tellus Towers. I stället utgår den fortsatta planeringen från en grupp av höga hus med cirka 20-30 våningar.

Detaljplanen planeras gå ut på nytt samråd under fjärde kvartalet 2022. Innan dess ska samrådsförslaget ha behandlats av stadsbyggnadsnämnden.

Tidplan

  • Beslut om tidig markreservation i exploateringsnämnden, 4 februari 2016
  • Tidigt samråd, 15 mars-27 april 2018
  • Redovisning av tidigt samråd, Januari 2019
  • Beslut om vidare arbete i stadsbyggnadsnämnden, September 2020.
  • Markanvisningar, 2021 och 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 4 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 4 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Eric Tällberg

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad