dcsimg
Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
Projekt Genomfört

Utbyggnad av cykel- och gångbanor på Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister. Därför har Stockholms stad ökat trafiksäkerheten och förbättrat framkomligheten för gående och cyklister.

Projektfakta

Utbyggnad av dubbelriktade gång- och cykelbanor och bättre busshållplatser

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen byggde Stockholms stad i enlighet med stadens cykelplan ut, och förnyade, en dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen samt från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen. Dessutom tillgänglighetsanpassades korsningar för att bli säkrare för cyklister och gående, busshållplatserna fick en bättre utformning och belysningen förbättrades.

Tillsammans med Stockholm konst togs ett förslag fram på konstnärlig utsmyckning mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister

I projektet förbättrades framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister på Ulvsundavägen.

Syftet med åtgärderna som genomförts var att:

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar
  • Förbättra sikten för cyklister
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana
  • Förbättra belysningen längs med cykelbanan

Projektet pågick 2017–2019

Arbetena startade i juni 2017, den första delen mellan mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen blev klar under 2018. Hela arbetet planeras blev färdigt våren 2019.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016.

Genomfördes av staden

Stockholms stad har planerat och utfört arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad