Brygga vid en strand. Utsikt mot skog och ett par hus på andra sidan sjön. Foto
Fagersjö strandplats.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Fagersjö strandplats

Fagersjö

Fagersjö strandplats har rustats upp för att bli tryggare och trevligare.

Fagersjö strandplats ligger nedanför parkleken Måsen. Bryggan har rustats upp med nytt trädäck och picknickbord. En ny grill och nya möbler till strandplatsen har tillkommit för att göra det lättare att umgås och få en vacker utsikt.

Projektet startade då flera synpunkter kommit in om att platsen var nedgången och borde fixas till. Två medborgardialoger utfördes för att samla in Fagersjöbornas tankar och åsikter. Barn i parkleken Måsen och Fagersjöskolans fritids deltog under de två träffarna. Utöver medborgarnas synpunkter har vi tagit hänsyn till hållbarhet när det gäller materialval.

Åtgärder

 • Rusta upp bryggan i Fagersjö
 • Nya möbler på bryggan och runt grillen
 • Ny badstege
 • Grill byts ut.

Tidsplan

 • Planeringen av projektet påbörjades i mars 2022
 • Åtgärderna genomfördes under hösten och vintern 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Fagersjö

 • Visionsbild av föreslagen bebyggelse för stadsutveckling projekt Teodoliten 1.m.fl.
  Visionsbild av föreslagna radhus längs Skrattmåsvägen. och i bakgrunden syns förslagna flerbostadshus mot Magelungsvägen Bild: AIX arkitekter och Lugnet Arkitektur.
 • Flerbostadshus i en sluttning, omgivna av gröna ytor med gång- och cykelvägar. Människor i rörelse. Illustration
  Visionsbild av nya bostäder vid Ejdervägen. Illustration: White Arkitekter.
 • Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
  Illustrationsplan med tre nya byggnader till vänster i bild. Fastigheter är enbart illustrerade och visar på möjlig fastighetsindelning. Röd linje visar på befintlig tomtgräns. Lumen arkitekter, 2018.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad