Ett lamellhus i fyra våningar med sadeltak, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Sunneplan

Farsta

På Sunneplan har 87 lägenheter och i kvarteret Dalarö 38 lägenheter byggts i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet, samt en friliggande förskola.

Familjebostäder har byggt sammanlagt 125 lägenheter i två områden enligt konceptet Stockholmshus. Vid Sunneplan byggdes det 87 lägenheter och 6 lokaler. Längre upp, vid Kilsgatan, byggdes 38 lägenheter. I samma projekt byggde SISAB byggde en förskola vid Hästhagens bollplan.

Exploateringskontoret utförde ledningsomläggningar samt rustade upp och gjorde om Sunneplan till en gågata - för information om bestämmelser för trafik på gågata se Trafikförordningen.  I samband med ombyggnaden lade staden om ledningar och rustade upp offentliga miljöer både vid Sunneplan och vid Kilsgatan.

Stockholmshus

Detaljplanen är en del av projektet Stockholmshus vars mål är att uppföra många hyreslägenheter med rimliga hyror genom att utveckla en metod för att snabbare kunna ta fram och producera bostadshus.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad